หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
   
 
   
 
 
บ้านบึงทับแรต เดิมชื่อ บ้านหนองจิก ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.25125 เดิมเป็นหมู่บ้านหมู่ที่ 9ตำบลลานกระบือจนถึง พ.ศ. 2530 จึงเปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 3 ตำบลบึงทับแรต สมัยก่อนมีบึงขนาดใหญ่ มีสัตว์ป่า คือ แรดมาอาศัยอยู่มากมายและมีซากแรดที่ตายอยู่ในบึงเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน “บึงทับแรต”
 
 
มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 39.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 24687.50 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 80 ถนนลานกระบือ – บึงทับแรต หมู่ที่ 4 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ระยะห่างจากอำเภอลานกระบือประมาณ 13 กิโลเมตร และระยะห่างจากจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ 70 กิโลเมตร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวน 3,299 คน แบ่งเป็น

ชาย 1,669 คน  

หญิง 1,630 คน  
จำนวนหลังคาเรือน 1,007หลังคาเรือน
ความหนาแน่นของประชากร คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร  
 
 
ประชาชนมีอาชีพ ทำนา ทำไร่อ้อย ปลูกพืชไร่ ปลูกไม้ผล ฯลฯ และเลี้ยงสัตว์
 
 
ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบึงทับแรต เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นองค์กรขนาดกลาง

 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านเด่นพระ 200 197 397 129  
2   บ้านหนองท่าไม้ 118 118 111 77
  3   บ้านบึงทับแรต 203 194 397 131  
4   บ้านบึงสว่างอารมณ์ 335 353 688 201
  5   บ้านหนองละมั่งทอง 142 140 282 85  
6   บ้านทุ่งเกลา 202 193 395 121
  7   บ้านประดู่งาม 265 262 527 155  
6   บ้านทุ่งโพธิ์เงิน 204 180 384 108
  รวม 1,669 1,630 3,299 1,007
ข้อมูลสถิติประชากร ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
ลักษณะพื้นที่ ๘๐% เป็นที่ราบลุ่ม ๒๐% เป็นที่ราบดอนเกิดจากตะกอนน้ำพัด
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10