หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทัศนศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างออกแบบและรับรองแบบ โครงการขยายถนนสาย กพ.ถ ๕๑ - ๐๐๑ สายบ้านเด่นพระ - บ้านบึงสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านเด่นพระ - หมู่ที่ ๔ บ้านบึงสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12