หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต สายทาง ซอย ๖ (บริเวณต่อจากเดิม - สุดสายทาง) หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์น้ำลึกพร้อมซัมเมอร์ส (บริเวณนานายสวรรค์ ผ่องใส) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็ก ของศพด.ตำบลบึงทับแรต ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.บึงทับแรต จำนวน ๓ โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงทับแรต เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชนชาย อายุไม่เกิน ๑๒ ปี Lankrabue U๑๒ League ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 25