หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5 
  

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
 

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเ [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพร [ 12 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภ [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการซื้อวัสดุเชื้อ [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (ประจำปีงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศรายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบ [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับ [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานดูแลศูนย์การเรีย [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานดูแลศูนย์การเรีย [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ 25 [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการและส่งเสริมกี [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมา [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาย [ 17 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ทางเข้าศูนย์การเรียนร [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมสารถังเคมีดับเพลิงและเติมแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในโค [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เ [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานสารทไทยกล้วยไข่แล [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอก [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในเขตพื้นที [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็นหนังสือ พร้อมเข้าปกหนังสือข้อบัญญ [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2 [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องปรับเกรดภายในตำบล หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏ [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัด) ป [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภั [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 3975 กำแพ [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)จำนวน 2 รายการ ประจ [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 2190 กำแพงเ [ 1 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)ประจำปีงบประ [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำ [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน 3 โีรงเรียน ในเขตพื้นท [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) ประจำป [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพ์พิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประ [ 29 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสม [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบ [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) ประจำปี [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง(กองคลัง) [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติตำบลบึงทับแรต [ 21 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2 [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา [ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช(บริเวณทางเข้าบึงสาธารณะ) หมู่ที่4 บ [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการ [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ของศู [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับ 3 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึ [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประจำจุดต่าง ๆ ภายในศ [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดต่าง ๆ ภายในศูนย์เ [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรพลาสวูด บึงใหญ่ พืชงาม วัฒนธรรมท้อ [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) ประจำปีง [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนต [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ [ 22 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสพัลท์ติกคอนกรีต (สายภายในหมู่บ้าน บ้าน [ 17 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศ [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบรูปพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ภายในตำบล 3 หมู่บ้าน หม [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับแร [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบึง [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อ [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล สายข้างฐานน้ำมันลานก [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายประทีป - เช [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประ [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 25 [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋า ปากกา สมุด ตามโครงการเกษตรส่งเสริมและพัฒน [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ ประจ [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแร [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อระบายน้ำ (บริเวณนานางมณเทียน - นานางบุญทอน [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกลี่ยรื้อถอนต้นไม้บริเวณคันคลอง หมู่ที่ 5 บ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหาร [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Zircon G [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องPrinter ยี่ห้อ Fuji Xerox [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งจุดเติมน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้ในงานป้ [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศอบต.เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนต [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำ(บริเวณนานายแสวง เจนจบ)หมู่ที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (E [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 604 กำแพง [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญ [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ ทางราชก [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ ทางราชก [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะแก่ประชาชน [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนนักงาน(โต๊ะทำงาน)(กองคลัง)ประจำปีงบประมาณ [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอ [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอ [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอ [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
กพ 0023.4/ว 5020  การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ต.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว5010 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ต.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4985 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพือ่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดกำแพงเพชร  [ 28 ต.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว4972 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท.  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว4962 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 3  [ 26 ต.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว4960 การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท. สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563  [ 26 ต.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว4961   การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ต.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4930 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ต.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4931 การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  [ 26 ต.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 2123 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า  [ 26 ต.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4933 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระรวงมหาดไทย  [ 26 ต.ค. 2563 ]    
กพ 0023.1/4629 เปลี่ยนสถานที่ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ ครั้งที่ 3/2563  [ 26 ต.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4903 แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทส DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 26 ต.ค. 2563 ]    
กพ 0023.3/ว 4901  ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (  [ 26 ต.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4899 ส่งดปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)  [ 26 ต.ค. 2563 ]    
 ระเบียบวาระการประชุม นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ ครั้งที่ 3/2563 [ แนบ1 ]  [ 22 ต.ค. 2563 ]  
กพ 0023.3/ว 4902 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563  [ 22 ต.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว 4850 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว4852 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รักษารถยนต์ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/10061  แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
        
ผ้าขาวม้าทอมือ  


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 กพส. มท 0810.6/ว3337  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19649-19724 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)กศ. มท 0816.4/ว3209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อฯ]  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3280  [ 29 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว26  [ 29 ต.ค. 2563 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดที่ได้ตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นในกรณีไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กำหนดไว้ สน.คท. มท 0808.2/ว3335 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ต.ค. 2563 ]
แนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3338  [ 29 ต.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 29 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 18-19 และรุ่นที่ 21 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3344 [รายชื่อ]  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19539-19584 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.4/ว3331  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา กม. มท 0804.3/ว6244  [ 29 ต.ค. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว101  [ 28 ต.ค. 2563 ]
การขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น) และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว6496  [ 28 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว3330  [ 28 ต.ค. 2563 ]
ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 3323  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการขยายเวลาระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.5/ว6445  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กสว. มท 0820.2/ว3300 [เอกสารแนบ]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
 
ทำงานภาคฤดูร้อน (22 ก.ย. 2563)    อ่าน 592  ตอบ 0  
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (18 มิ.ย. 2563)    อ่าน 500  ตอบ 2  
ตอบแบบประเมินผลการทำงานของอบต.บึงทับแรต (17 มิ.ย. 2563)    อ่าน 21  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (17 มิ.ย. 2563)    อ่าน 80  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 83  ตอบ 0  
ช่วงนี้สภาพอากาศปลายฝนต้นไม้ เตือนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 692  ตอบ 0  
ปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว (9 พ.ค. 2561)    อ่าน 876  ตอบ 0  
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แจ้งให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 554  ตอบ 0  
ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 600  ตอบ 0  
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 706  ตอบ 0  
หน้าร้อน ไฟฟ้าดับบ่อย ไฟไหม้บ่อย (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 616  ตอบ 1  
ห้าม จุดไฟเผา ในช่วงฤดูร้อน (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 686  ตอบ 1  
การปฏิบัติตนในช่วงฤดูร้อน (25 มี.ค. 2559)    อ่าน 603  ตอบ 0  
โครงสร้างการบริหารงานที่ดี (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 484  ตอบ 0  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 428  ตอบ 0  
     
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
 
 


อบต.หนองหลวง จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายหนองหลวง ถึงสุรเดชสามัคคี [ 29 ต.ค. 2563 ]อบต.หนองหลวง จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. จำนวน 11 ต้น หมู่ที่ 1 [ 29 ต.ค. 2563 ]อบต.หนองหลวง จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้น หมู่ที่ 8 บ้านประดาเจ็ดรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]อบต.หนองหลวง จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายหนองหลวง - สุรเดชสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลว [ 28 ต.ค. 2563 ]อบต.หนองหลวง จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายวังสระทอง - สุรเดชสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังส [ 28 ต.ค. 2563 ]ทต.ไทรงาม จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บ 7011 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-2868 กพ (รถขยะเบอร์ 3) โดยวิธ [ 27 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นชุดหมี ดับเพลิงนอกอาคาร Station Wear โดยวิธีเฉพาะเจา [ 27 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเ [ 22 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข-1586 กำแพงเพชร โดยวิธี [ 21 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]ทต.ไทรงาม จ้างปรับปรุงกั้นห้องปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]ทต.ไทรงาม จ้างก่อสร้างลานจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]ทต.ไทรงาม จ้างปรับปรุงเกาะกลางถนนพระอินทร์สถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 971 [ 20 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ ทต [ 20 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ (กลุ่มแม่พืช) หมู่ที่ 8 บ้านแปลงสี่-แม่พืช [ 19 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีขาว) จำนวน 1 พานพุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด (โทนสีชมพู) จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ (กลุ่มแม่พืช) หมู่ที่ 8 บ้านแปลงสี่-แม่พืช [ 19 ต.ค. 2563 ]

  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต