หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5


 
  
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
 

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประจำจุดต่าง ๆ ภายในศ [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) ประจำปีง [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนต [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ [ 22 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสพัลท์ติกคอนกรีต (สายภายในหมู่บ้าน บ้าน [ 17 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศ [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบรูปพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการซื้อวัสดุเชื้ [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ภายในตำบล 3 หมู่บ้าน หม [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับแร [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบึง [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อ [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล สายข้างฐานน้ำมันลานก [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายประทีป - เช [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประ [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 25 [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋า ปากกา สมุด ตามโครงการเกษตรส่งเสริมและพัฒน [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ ประจ [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแร [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อระบายน้ำ (บริเวณนานางมณเทียน - นานางบุญทอน [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกลี่ยรื้อถอนต้นไม้บริเวณคันคลอง หมู่ที่ 5 บ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหาร [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Zircon G [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องPrinter ยี่ห้อ Fuji Xerox [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งจุดเติมน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้ในงานป้ [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศอบต.เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนต [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำ(บริเวณนานายแสวง เจนจบ)หมู่ที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (E [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 604 กำแพง [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญ [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ ทางราชก [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ ทางราชก [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะแก่ประชาชน [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนนักงาน(โต๊ะทำงาน)(กองคลัง)ประจำปีงบประมาณ [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 25 [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมา [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบึง [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด)ประจำปีงบประมาณ 256 [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ไถ พรวน และทำเทือก จำนวน 3 รายการ [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จั [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ย รองเท้ายาง อึ่ง ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินช [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 2077 กำแพ [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนพูนดินเป็นผิวทางจราจรลูกรังสายเลียบคลองข่ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพาะกล้า จำนวน 1 รายการ [ 1 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 46 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางลูกรังปรับเกลี่ย สายเลียบคลองหลังบ้านนายม [ 1 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤ [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 [ 29 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพันธุ์ข้าว ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลั [ 29 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ (ทุ่งหนองพยอม - ทุ่งเกลา) หมู่ที่ [ 29 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัล [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายจากโรงสีชุมชน - หน้าบ้านนาย [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ PVC ระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ชั้น 5 [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจ [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) ประจำปีงบประ [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 25 [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องPrinter และครุภัณฑ์เครื่อง [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 21 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 8614 กำแพ [ 20 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 97 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOAPro [ 17 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะ [ 16 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ2563 [ 16 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพูนดินเป็นผิวจราจรลูกรังบดอัด สายข้างสระป [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล สายหน้าวัดหนองละมั่ง [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ PVC ระบายน้ำ จำนวน 5 จุด หมู่ที่7 บ้านประดู่ง [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)(ฝ่ายส่งเสริมการศึ [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำ บริเวณนานางโกมินทร์ (ทุ่งหนองพยอม) ห [ 13 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำ บริเวณปลายทุ่งหนองพยอม หมู่ที่ 6 [ 13 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้เ [ 13 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดไข้อินฟาเรด(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ [ 13 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจ [ 13 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทา [ 12 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง printer จำนวน 1 เคร [ 10 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสสร้างถนนคอ [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
เอกสารประกสดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อส [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ PVC ระบายน้ำบริเวณนานางสาคร บัวนาค หมู่ที่ 7 [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับป [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำดื่มและสาธารณูปโภค [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณหน้ [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ข้อความ \"ศูนย์การเรียนรู้เศรษ [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือ ขนาด 300 ml(สำนักงานปลัด) ปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการซื้อวัสดุเชื้ [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 123 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งา [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) หม [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 113 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ประจำเดือน เมษ [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโพธิ์เงิน [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่าง [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นบันทึกเสียงประชาสัมพันธ์โรคไวรัสโควิด 1 [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองชลประทาน (บริเวณหลังบ้านนายวิเชียร - บ้านน [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองรอบบึงสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2562 และแนะนำช [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
 
อบต.นครชุม โครงการประชุมคณะกรรมการประสานศูนย์ อปพร.ตำบลนครชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานกระบือ มอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุ [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โนนพลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน บท 5534 กำแพงเพชร [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
กพ 00230.3/ว 3691  ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย  [ 4 ส.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว 3679  การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น KM e-LAAS  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว 3678  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 #2 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว 3678  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 #1 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3677  ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3669  แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3668  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  [ 3 ส.ค. 2563 ]    
กพ 0023.3/ว 7324  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
กพ 0023.3/ว 3625  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 29 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3626  ขออนุมัติงบกฃาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉอนหรือจำเป็ฯ โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว 383  ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2563  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3566  แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3567  ซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว3547  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว23548  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว3549  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกท้องถิ่น ค่าปัยจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว3550  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3545  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3537  การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3538  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
        ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว22  [ 4 ส.ค. 2563 ]
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2298  [ 4 ส.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท. 0803.3/ว2297  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2300  [ 4 ส.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กค. มท 0803.3/ว2288  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 สน.บถ.  [ 3 ส.ค. 2563 ]
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 3 ส.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2276  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว2271  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2563 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว2252  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2253  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2258  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการส่งคืนเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2216  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)สมัยที่ 76 กพส. มท 0810.2/ว2250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
 
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (18 มิ.ย. 2563)    อ่าน 483  ตอบ 2  
ตอบแบบประเมินผลการทำงานของอบต.บึงทับแรต (17 มิ.ย. 2563)    อ่าน 12  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (17 มิ.ย. 2563)    อ่าน 70  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 67  ตอบ 0  
ช่วงนี้สภาพอากาศปลายฝนต้นไม้ เตือนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 673  ตอบ 0  
ปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว (9 พ.ค. 2561)    อ่าน 867  ตอบ 0  
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แจ้งให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 544  ตอบ 0  
ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 561  ตอบ 0  
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 699  ตอบ 0  
หน้าร้อน ไฟฟ้าดับบ่อย ไฟไหม้บ่อย (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 608  ตอบ 1  
ห้าม จุดไฟเผา ในช่วงฤดูร้อน (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 678  ตอบ 1  
การปฏิบัติตนในช่วงฤดูร้อน (25 มี.ค. 2559)    อ่าน 588  ตอบ 0  
โครงสร้างการบริหารงานที่ดี (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 481  ตอบ 0  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 423  ตอบ 0  
ถนนหนทางสามารถบอกถึงลักษณะของตำบลได้เชียวหรือ (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 417  ตอบ 0  
     
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต