หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายบุญเลย ไพโรจน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5


 
  
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
 

 
 
 
ลานกีฬาภายในตำบลบึงทับแรต [ 17 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บริเวณข้างบ้า [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อPVC ระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งาม [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงน้ำดื่่มสะอาดสำหรับชุมชน หมู่ที่ 6 [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงทับแรต [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำ บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพีย [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณคลองคณฑีข้างฟาร์ม [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
วันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บริเวณบ้านนายยงค์ รอดได้ - บ [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงทับแรต [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศพด.ตำบลบ [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนน [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการอ [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาของนักฟุตบอล และเสื้อผู้ควบคุมทีม ตามโครงการจ [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถอีแต๋น) ประจำ [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหาร [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
อบต.บึงทับแรต ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ประจำปี [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
นายกอบต.บึงทับแรต เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตำบลจัดการสุขภาพด้ [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม) ภายในองค์การบริหารส่วนต [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบั [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อใช้ในโครงการขับขี่ปลอดภัย และเสริ [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องเสียงห้องประชุม ตู้่ล [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้เสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงทับแรต [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานภายใน สำนักปลัดอ [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานภายใน สำนักปลัด [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมา [ 30 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) ประจำปีงบ [ 30 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงทับแรต) [ 30 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
กาชาดจ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านหนองท่าไม้ [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเด่นพระ [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโพธิ์เงิน [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกลา [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งาม [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับอบต.บึงทับแรต [ 24 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมั่งทอง [ 17 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมสัมนา(สำนักปลัด)ประจำปีงบ [ 17 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบ [ 17 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างเหมาจัดทำพานพุ่ม(ดอกไม้สด) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ป [ 17 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโพธิ์เงิ [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้า [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร(รองนายกฯ) ( [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง(สำนัก [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร (นายกฯ) (สำน [ 11 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร (รอง [ 11 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน(สำหรับโต๊ะประชุมสัม [ 11 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานภายใน กองคลัง อง [ 11 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไ [ 10 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(ภายในตำบล) [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (อบต.บึงทับแรต) หม [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารว [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ประจำปีงบประม [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการขับขี่ปลอดภัยและ [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการขับขี่ปลอดภัยและสร้างเส [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึง [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(เวอร์เนีย) (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2 [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ(กล้องระดับ) (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะ)(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ) (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องGPS)(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
เจ้าหน้าที่รพ.สต.ประดู่งาม ตรวจ ATK รอบ 2 แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบปร [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านแปละวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ [ 28 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบ [ 25 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสงติดกระจกรถยนต์ส่ว [ 25 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยายพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสงติดกระจกรถยนต์ส่ว [ 25 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด [ 24 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ [ 24 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)(กองคลัง) ประจำปีง [ 22 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์) (กองคลัง) ประจ [ 22 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงทับแรต [ 21 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื [ 21 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) ประจำปีงบปร [ 18 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดเวทีประชาคม [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนช [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมภายในสำนักงานเป็นห้องทำงาน [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ ATEC หมายเลขครุ [ 11 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 12 
อำเภอลานกระบือเชิญชวนชาวบึงทับแรตบริจาคโลหิต [ 11 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 9 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 0 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บึงทับแรต ให้บริการประเมินราคาภาษีป้ายนอกสถ [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริ [ 7 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต [ 7 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 10 
แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรตต่อที่ประชุมสภาองค์​การบริหาร​ส่ว [ 4 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปี [ 28 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอ [ 28 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลังป ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบปร [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA หมายเลขคร [ 20 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เข้าร่วมประชุมในการจัดทำแ [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ส [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไ [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
 
อบต.ลานกระบือ ผลการลดพลังงานไฟฟ้า และน้ำมัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ตามโครงการใช้พลั [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.โป่งน้ำร้อน การคัดกรองโรคไข้มาลาเรีย หมู่ที่ 10 บ้านวุ้งกะสัง [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
 
กพ 0023.3/ว 2238 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 2)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2237 การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน (ดู : 0)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2231 การส่งเสริม สนับสนุน สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ดู : 0)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2232 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 0)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2233 ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน (ดู : 2)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2234 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 2)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.4/ว 2230 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (ดู : 6) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว2213 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ตวบคุม และรักษาผู้ป่ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) (ดู : 0)  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.4/ว 224 การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่น (ดู : 10)  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2193 เร่งรัดการใช้จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 6)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2190 การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management) ในหลักสูตรสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 4)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2189 การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส กลุ่มรอยต่อระหว่างช่วงชั้น (ดู : 5) [ แนบ1 ]  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว 2176 ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ (ดู : 9)  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว 2177 การจัดทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 4)  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2154 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2565 (ดู : 4)  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2111 ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn check) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง (ดู : 4)  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2114 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) (ดู : 11)  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2113 โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 7)  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว2152 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2565 (ดู : 17)  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2112 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 6)  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
        
 ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1344  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1363  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1352  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1342  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว1355  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1337  [ 11 พ.ค. 2565 ]
     
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
 
 


อบต.หัวถนน จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 6430 กำแพงเพชร จำนวน 1 คั [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.คลองน้ำไหล จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.คลองน้ำไหล จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.คลองน้ำไหล จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหล่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.คลองน้ำไหล จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สอด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณ [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เดือนพฤษภา [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ประจำเด [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ป่าพุทรา จ้างโครงการก่อสร้างเสา และ ติดตั้งเสียงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 8 พร้อมอุปกรณ์ ลำโพง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ป่าพุทรา จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.สระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี pavem [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.สระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 115 [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองหลวง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.โนนพลวง ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการคนพิการ ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ลานกระบือ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ลานกระบือ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย (กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.25 [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ (รัชกาลที่ 10) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพ [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ปากดง จ้างทำอาหารกลางวัน (วันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ปากดง จ้างซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]

  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 
 
E-Service
 
 
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-619-5163
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต