หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5


 
  
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
 

 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 13 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริ [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
รายงานขออนุมัติจัดทำแผนการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
รายงานผลการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานดูแลศูนย์การเรีย [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานดูแลศูนย์การเรีย [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อ [ 23 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งอบต. ประจำปี 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-5 [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง (สำน [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 273 รา [ 9 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวข้อบัญญัติงบประมาณร [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lemel ห [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมสารถังเคมีดับเพลิงและเติมแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในโค [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาซ่อมแซมเครื่อง Printer หมายเลขครุภัณฑ์ 424-56-003 [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนสำหรับเด็ก 3 โรงเรียนในเขตตำบ [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับเด็ก [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยยนต์) (สำนักปลัด) ประจำปีงบประ [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) (ส [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 25654 [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น) (สำนั [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงรับประทานอาหารเป็นห้องประชุ [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง (สำ [ 24 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาในการดำเน [ 24 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดดิน หมู่ที่ 4 บ้านบึงส่วางอารมณ์ [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 8614 กำแ [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
อบต.บึงทับแรตตั้งกองทุนศบค.ตำบลบึงทับแรต เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) ประจำปีง [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองอีขาว หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 19 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ(บริเวณแก้มลิงคลองน้ำเย็น - ค [ 19 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองขนาก หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารม [ 19 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านหนองท่าไ [ 19 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราครา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)พร้อมติดตั้ง(งาน [ 19 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) ประจำปีงบประ [ 17 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงาน(อบต.บึงทับแรต) [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้)(กองคลัง) ประจำปี [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)(กองคลัง) ประจำปีง [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC หม [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC หม [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บริ [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
รายงานสุรปสถานะการเงินกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ไตรมาสที่ [ 13 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กอ [ 13 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
25 ส.ค. 64 อบต.บึงทับแรตประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาป [ 11 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่เพิ่มบนเว็บไซต์ขององค์การปกครองส่วนท้ [ 11 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟเบอร์ออฟติก ชนิดป้องกันสัตว์กัดแทะ จากส [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่)(สำนักงานปลัด) ประจำ [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง (ฝ่า [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครั [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) (สำนักปลัด) ประจำ [ 6 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้)สำนักปลัด ประ [ 6 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สายภายในหมุ่บ้าน [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน หมู่ [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งหลังคาตะแกรงคลุมอาคารกรองน้ำประปาขนาดใ [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โร [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับเด็ก [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็ก3โรงเรียนในเขตตำบลบึ [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาในการ [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการ และกิจกรรมปลูกต้ [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขององค์การาบริหารส่วนตำบลบึงทับแ [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพ [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ัชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยการใช้ถนนในเขตชุมชน หมู่ท [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​ซื้อ​วัสดุ​คอม​พิวเตอร์​(ฝ่าย​ส่งเสริม​การ​ศึกษา​ฯ)​ [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา ​ซื้อ​วัสดุ​ก่อสร้าง(กอง​ช่าง)​ประจ​ำ​ปีงบประมาณ​256 [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ป [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564( [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการซื้อวัสดุเชื้ [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนท่อเหล็ก 2 - 1/2 หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2 [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 25 [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแคพซีล(Cape Seal)สายข้า [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประ [ 25 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐ [ 24 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหาร [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกรอบอะคริลิกใสตัวเลเซอร์ สภาองค์การบริหารส่ [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 2077 กำแ [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมคุณาพนักเรียน [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อ PVC ระบายน้ำ (บริเวณนานางสำเนียง - คลอ [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเขียนในการอบรม ตามโครงการส่ง [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 83-3130 กำแ [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 2077 กำแ [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 82-8432 กำแ [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัควีนป้ [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 8614 กำแ [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 604 กำแพ [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นบันทึเสียงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไวรั [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน (บริเวณกลุ่มห [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางภายในหมุ่บ้าน หมู่ [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
 
ทต.ลานกระบือ สถานการณ์ COVID -19 เทศบาลตำบลลานกระบือ ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ จัดการองค์ความรู้ในองค์กร Khowledge Management การเรียนรู้ตามคู่มือการประเมินผล [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
 
กพ 0023.5/ว514 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่าวยงานขอรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างแสดงนิทรรศการ (ดู : 15)  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว4862 โอนเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 8)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว4877 การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการครวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ดู : 4)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว513 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 (ดู : 2)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว512 บัญชีนวัตกรรมไทย (ดู : 5)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว511 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 8)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว 4861 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรณีมีหนี้ผูกพัน (ดู : 65) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4827 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 15) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว510 แจ้งโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 34)  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4818 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2564 (ดู : 8)  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4815 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 22)  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4816 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564) (ดู : 24)  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4785 การสำรวจและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ดู : 5)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4791 การสำรวจและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ดู : 7)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4787 การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 1)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4789 แต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 0)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว4814 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ดู : 11)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4788 การบันทึกข้อมุลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทารงการศึการท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) (ดู : 2)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว4813 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ดู : 14)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4788 การบันทึกข้อมุลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทารงการศึการท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) (ดู : 3)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
        
 ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
 
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
     
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
 
 


อบต.ป่าพุทรา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]ทต.ไทรงาม จ้างเหมารถแบคโฮ และลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยบริเวณขอบบ่อขยะเทศบาลตำบลไทรงาม โดยว [ 20 ต.ค. 2564 ]ทม.หนองปลิง จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร หมู่ที่6 บ้านบ่อสามแสน โ [ 20 ต.ค. 2564 ]ทม.หนองปลิง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานไม้ ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ช [ 20 ต.ค. 2564 ]อบต.บ่อถ้ำ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด จำนวน 7 รายการ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพ [ 20 ต.ค. 2564 ]อบต.บ่อถ้ำ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใ [ 20 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองไม้กอง จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเลือกตั้งของ อบต.หนองไม้กอง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 20 ต.ค. 2564 ]อบต.โพธิ์ทอง จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 5 บ้านหินชะโงก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.คลองแม่ลาย ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 เดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพา [ 19 ต.ค. 2564 ]ทต.ไทรงาม จ้างเหมาย้ายบ้านพักไม้ไผ่ และห้องน้ำสำเร็จรูป ฯ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.สักงาม จ้างเหมาจัดทำป้ายเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสักงามและนายกองค์การบริหารส [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.สักงาม ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.สักงาม ซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ภายในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลส [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.มหาชัย ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.มหาชัย ซื้อวัสดุอุปกร์สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]ทต.วังยาง จ้างเหมาถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ ทำปก พร้อมเข้าเล่มสันกาวแบบเคลือบปก แผนการดำเนินงาน [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองแม่แตง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเ [ 19 ต.ค. 2564 ]ทม.ปางมะค่า จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมออกแบบปกและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.หัวถนน ซื้อจัดซื้อพัสดุงานเลือกตั้ง(สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์แบบแสงสีขาว พร้อมแผงโซล่าเซลล์แ [ 18 ต.ค. 2564 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]

  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 
 
E-Service
 
 
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-741-861
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต