หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5


 
  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
 

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบึงทับแรต อำเภ [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และจัดหาอาหารว่าง [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัด - ซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (ประจำปีงบประมา [ 7 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 8 
3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บึงทับแรต รับสมัครสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประฃาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงานประเพ [ 5 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กุ [ 31 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล(สายบ้านนางจันทร์ - เ [ 31 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ ประจำปีง [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวคอนกรีตลานตากข้าว บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศเรื่อง การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสม [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงสีชุมฃน - บ้านน [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูผิวยางพาราบริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมวงดุริยางค์ ต [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันเกมส์และกีฬาและสถานที่จัดงาน [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีเปิดในการจัดการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งข [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสัมพ [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกี [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอุปกรณ์ที่ใ [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬาฟุตซอล + เสื้อของผู้ควบคุมทีม ต [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักงานปลัด) ตามโครงกา [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงบนเวทีกลาง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็ก [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายย้า (ต่อจากเส้ [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปั๊มดึงน้ำพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์บริเวณศู [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวคอนกรีตลานตากข้าวพร้อมขัดมัน บริเวณโรงสีชุมช [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ประจำปีงบประม [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 1098 
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มก [ 27 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบึงท [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.ตำบลบึงท [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง printer จำนวน 1 เคร [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด ตามโครงการป้องกันและ [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ ประจ [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อ [ 24 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบใบประกาศเกียรติคุณ ขนาดA4 ของอะคริลิคลายไม้ตา [ 24 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2190 กำแ [ 20 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายข้อความสติ๊กเกอร์อะคลิลคิ \\\"ห้องน้ำ [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำพร้อมก่อสร้างหูช้างประตูเปิด - ปิ [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)ประจำปีงบประ [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงความปลอดภัยในเขตชุมชม ม.3 บ้านบึงทับแรต [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแร [ 16 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวเหล็กกั้นขอบทาง(Guard Rail) บริเวณทางโค้งบ [ 16 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ ประจำปี [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ประจำปีงบประ [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบึงทับแรต [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองรอบบึงสาธารณะ ม.4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจ้างดำเนินการต่ออายุweb site application สารสนเท [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และจัดหาอาหารว่าง [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT จำนวน [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีที่ดิ [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน - บ้านน [ 2 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายกลุ่มหนองพยอม - ฐานบ่ [ 2 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.ตำบลบ [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ 3 โรงเรียนในตำบลบึงท [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนธัน [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 [ 28 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ภายในตำบลบึงทับแรต [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ภายในตำบลบึงทับแรต (ไ [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันเรื [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และเครื่องปั่นไฟ ตามโครง [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดการแข่งขันเรือพายพื [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือประเภท 5 ฝีพาย ตามโครงการจัดการแข่งขันเรือพา [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการจัดการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านส [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำ บริเวณหลุมน้ำมันลานกระบือ [ 19 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบึงทับแรต - บ้านบึงสว [ 18 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางจันทร์ - เฃื่อมเขต [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านประดู่งาม- [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศเรื่องการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จ่ายขาดเงินสะสม (เพิ่มเติ [ 11 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อและจัดหาอาหารว่างพ [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกวัชพืช (บริเวณสรพป [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.7 บ้านประดู่งาม [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรี่ต สายบ้าน [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฎิบัติงานดูแลศูนย์การเรียนร [ 1 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และจัดหาอาหารว่าง [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤ [ 29 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
[ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
[ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพร [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (ประจำปีงบประมา [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศ รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์แผนการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า (น้ำมันเชื้อเพลิง [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการซื้อวัสดุเชื้ [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความ [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลศูนย์การเรียนรู้เศ [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขอ [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบึง [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธี [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลน้ำลึก (บริเวณประปาขนาดใหญ่บึงสาธารณะ [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉ [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประ [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบปร [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
 
อบต.คลองน้ำไหล ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงงาน \"ข้าวต้มมัด\" [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.วังชะโอน ประชาสัมพันธ์ เรื่่อง การป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID 19 [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.โพธิ์ทอง [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
 
กพ 0023.3/ว 915 การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็ก ช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด-ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 24 ก.พ. 2563 ]     
กพ 0023.2/ว 906 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2563 ]     
กพ 0023.2/ว 908 กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 899 ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานนการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 [ 21 ก.พ. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 900 การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ  [ 21 ก.พ. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 887 การขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 888 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 [ 21 ก.พ. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 886 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [ 21 ก.พ. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 881 แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 885 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 882 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝฝึกอบรมชุอปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ [ 21 ก.พ. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 883 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 781 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ฯ [ 19 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 846 ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 19 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 847 ขอสำวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 816 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 815 การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม นม กรณีเด็กรหัส G [ 17 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 781 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 782 ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด [ 17 ก.พ. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 780 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ประมุขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2563 ]   
        ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2149-2224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว544  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ส่งมอบคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว505 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว21  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กพส. มท 0810.4/ว537  [ 21 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว536  [ 21 ก.พ. 2563 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 สล. มท 0801.3/ว528  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว466 [อบจ.] [อบต.]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว525  [ 20 ก.พ. 2563 ]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว519  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว524  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว517  [ 20 ก.พ. 2563 ]
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว465 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
โครงการ 20-IN-88-GE-SMN-A: Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility กพส. มท 0810.2/ว521  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา ในปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว520  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว516  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ กสว. มท 0820.3/ว495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว500  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว503 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
 
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 19  ตอบ 0  
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 420  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 29  ตอบ 0  
ช่วงนี้สภาพอากาศปลายฝนต้นไม้ เตือนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 618  ตอบ 0  
ปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว (9 พ.ค. 2561)    อ่าน 459  ตอบ 0  
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แจ้งให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 498  ตอบ 0  
ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 494  ตอบ 0  
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 659  ตอบ 0  
หน้าร้อน ไฟฟ้าดับบ่อย ไฟไหม้บ่อย (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 564  ตอบ 1  
ห้าม จุดไฟเผา ในช่วงฤดูร้อน (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 623  ตอบ 1  
การปฏิบัติตนในช่วงฤดูร้อน (25 มี.ค. 2559)    อ่าน 558  ตอบ 0  
โครงสร้างการบริหารงานที่ดี (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 444  ตอบ 0  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 406  ตอบ 0  
ถนนหนทางสามารถบอกถึงลักษณะของตำบลได้เชียวหรือ (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 401  ตอบ 0  
ข่าวสารตลาดแรงงาน (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 521  ตอบ 0  
     
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต