หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5


 
  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
 

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสสร้างถนนคอ [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
เอกสารประกสดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อส [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับป [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำดื่มและสาธารณูปโภค [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณหน้ [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ข้อความ \"ศูนย์การเรียนรู้เศรษ [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือ ขนาด 300 ml(สำนักงานปลัด) ปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งา [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) หม [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโพธิ์เงิน [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่าง [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นบันทึกเสียงประชาสัมพันธ์โรคไวรัสโควิด 1 [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองชลประทาน (บริเวณหลังบ้านนายวิเชียร - บ้านน [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองรอบบึงสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2562 และแนะนำช [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ (สำนักงานปลัด) ปีงบประมาณ 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรต (สำนักงาปลัด) ปีงบประมาณ [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บหน้ากากอนามัย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติ [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้และดินปลูก ตามโครงการกิจกรรมปลูกต้นไ้ม้และปลูก [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจ [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 29 [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางยืด ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (สำนักงาน [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง ปรับได้) [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทั [ 24 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล สายบ้านนางจันทร์ - เ [ 24 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบึงทับแรต - บึงสว่า [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล สายข้างบ้านนายสังเวี [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายน้อย มั่นไกร - บริเวณสามแย [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจุดคัดกรองโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดหนองละมั่ง - [ 18 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านประดู่งาม - บ้ [ 18 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ PVC ระบายน้ำ บริเวณที่นางจรูญ มาน้อย - คลองน้ [ 12 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางบุญช่วย เปก้า ห [ 12 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไ [ 10 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
อบต.บึงทับแรตมีกำหนดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ [ 9 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ PVC ระบายน้ำ บริเวณถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หม [ 9 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานดูแลศูนย์การเรีย [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการขับขี่ปลอดภัยแและเสริมสร้าง [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) ประจำปีง [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือยาว ประเภท 7 ฝีพาย)(ฝ่ [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนา [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กของศพด.บึงทับ [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบึง [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อที่ครอบปากสุนัข เพื่อใช้ในโครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค [ 26 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจ [ 26 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 181 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อD [ 25 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่6 บ้านทุ่งเกลา [ 25 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณสำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อDL [ 25 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาของนักกีฬาฟุตบอล ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร [ 21 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบึงทับแรต อำเภ [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ [ 14 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสม (ครั้ [ 12 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และจัดหาอาหารว่าง [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัด - ซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (ประจำปีงบประมา [ 7 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 19 
3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บึงทับแรต รับสมัครสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประฃาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงานประเพ [ 5 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กุ [ 31 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล(สายบ้านนางจันทร์ - เ [ 31 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กของศพด.ตำบลบึง [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบ [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ ประจำปีง [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวคอนกรีตลานตากข้าว บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศเรื่อง การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสม [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 190 
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงสีชุมฃน - บ้านน [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูผิวยางพาราบริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมวงดุริยางค์ ต [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันเกมส์และกีฬาและสถานที่จัดงาน [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีเปิดในการจัดการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งข [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสัมพ [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกี [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอุปกรณ์ที่ใ [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬาฟุตซอล + เสื้อของผู้ควบคุมทีม ต [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักงานปลัด) ตามโครงกา [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงบนเวทีกลาง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็ก [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายย้า (ต่อจากเส้ [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปั๊มดึงน้ำพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์บริเวณศู [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวคอนกรีตลานตากข้าวพร้อมขัดมัน บริเวณโรงสีชุมช [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ประจำปีงบประม [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 1107 
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มก [ 27 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบึงท [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.ตำบลบึงท [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง printer จำนวน 1 เคร [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด ตามโครงการป้องกันและ [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ ประจ [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อ [ 24 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบใบประกาศเกียรติคุณ ขนาดA4 ของอะคริลิคลายไม้ตา [ 24 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2190 กำแ [ 20 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายข้อความสติ๊กเกอร์อะคลิลคิ \\\"ห้องน้ำ [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำพร้อมก่อสร้างหูช้างประตูเปิด - ปิ [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)ประจำปีงบประ [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงความปลอดภัยในเขตชุมชม ม.3 บ้านบึงทับแรต [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแร [ 16 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวเหล็กกั้นขอบทาง(Guard Rail) บริเวณทางโค้งบ [ 16 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ ประจำปี [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ประจำปีงบประ [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบึงทับแรต [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองรอบบึงสาธารณะ ม.4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจ้างดำเนินการต่ออายุweb site application สารสนเท [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ตรวจเข้มสกัดโควิด-19 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
 
กพ 0023.3/ว 1795 การจัดทำหนังสือรวบรวมผลการดำเนินงานและประมวลผลภาพโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 1758 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 1760 ทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน [ 3 เม.ย. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 1733 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 1735 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว163 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 1 เม.ย. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว162 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง 2 หรือ 4 [ 1 เม.ย. 2563 ]   
กพ 0023.5/3232 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 161 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 160 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโครวิด 19 [ 1 เม.ย. 2563 ]   
กพ 0023.5/3214 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 1 เม.ย. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 1702 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 1 เม.ย. 2563 ]   
กพ0023.5/ว 1676 นวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease : COVID-19 [ 31 มี.ค. 2563 ]   
กพ0023.5/ว 1675 การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease : COVID-19 [ 31 มี.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 1317 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ  [ 31 มี.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/3155 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 2 เพื่มเติม ประจำเดือนกุมพาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 1659 2-การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 30 มี.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 1659 2-การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 30 มี.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 1659 3-การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 30 มี.ค. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 1659 4-การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 30 มี.ค. 2563 ]   
        ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1076  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5725-5800 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5642-5717 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1061  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1060  [ 3 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1992  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1043  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
 
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 27  ตอบ 0  
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 434  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 37  ตอบ 0  
ช่วงนี้สภาพอากาศปลายฝนต้นไม้ เตือนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 631  ตอบ 0  
ปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว (9 พ.ค. 2561)    อ่าน 476  ตอบ 0  
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แจ้งให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 506  ตอบ 0  
ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 509  ตอบ 0  
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 668  ตอบ 0  
หน้าร้อน ไฟฟ้าดับบ่อย ไฟไหม้บ่อย (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 583  ตอบ 1  
ห้าม จุดไฟเผา ในช่วงฤดูร้อน (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 636  ตอบ 1  
การปฏิบัติตนในช่วงฤดูร้อน (25 มี.ค. 2559)    อ่าน 569  ตอบ 0  
โครงสร้างการบริหารงานที่ดี (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 453  ตอบ 0  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 411  ตอบ 0  
ถนนหนทางสามารถบอกถึงลักษณะของตำบลได้เชียวหรือ (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 404  ตอบ 0  
ข่าวสารตลาดแรงงาน (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 523  ตอบ 0  
     
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต