หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5


 
  
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
 

 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงหอนาฬิกา หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งาม [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันก [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกี [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุต [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บริเวณจากคลองหร่ายอ่าง - ถนน [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองน้อย (บริเวณจากฝ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโคงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณข้างฐานขุดเจาะ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณจากนานายดำเนิน บัวบุญ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บริเวณฐานขุดเจาะน้ำมัน (LOCA [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินระบบเครือข่ายหอประชุมพร้อมอุปกรณ์WIFI ประจำป [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดจำนวนงินค่าใช้จ่า [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศ​ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์​ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์​ส่วนกลาง​ จำนวน​1รา [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงทับแรต บ้านหน [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟกระพริบ ภายในตำบลบึงทับแรต [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อ [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมา [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเส [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีที่ดิน แ [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจิตอาสา [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา ​จ้างเหมาจัดทำตรายาง(กองคลัง)​ ประจำ​ปีงบประมา​2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​1 ซื้อ​วัสดุ​ก่อสร้าง ​(กองช่าง) ​ประจำปีงบประมาณ 25 [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​ จ้าง​เหมา​ซ่อม​แซมครุภัณฑ์​คอมพิวเตอร์​(กองคลัง)​ ป [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​ จัดซื้อวัสดุ​เชื้อเพลิง​และ​หล่อลื่น สำหรับการซื้อว [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอาร [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับแร [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กป.1-ป. [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการป้องกันและลดอุบ [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา ​ซื้อ​วัสดุ​อุปกรณ์​ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(C [ 24 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ซื้อกรอบใบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการเชิดชูเกียรติบุคลา [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)​ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​จ้าง​โครง​การซ่อมแซม​ถนนลูกรัง​บริเวณ​จากบ้านนายยง ร [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​จ้าง​โครง​การซ่อมแซม​ถนนลูกรัง​ภายในหมู่บ้าน​(หน้าบ้ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​จ้าง​โครง​การซ่อมแซม​ถนนลูกรัง​ บริเวณ​นานางรำพึง-นา [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​จ้าง​โครง​การซ่อมแซม​ถนนลูกรัง​สาย​ หนอง​ตาสี​ - บ้า [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​จ้าง​โครง​การซ่อมแซม​ถนนลูกรัง​ภายในหมู่บ้านบริเวณสา [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา ​ซื้อ​วัสดุ​เกษตร(สำนักงานปลัด)​ ประจำปีงบประมาณ 256 [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬาฟุตบอล ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเ [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​จ้าง​โครง​การซ่อมแซม​ถนนลูกรัง​บริเวณสายหนองแดน-ฐานน [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา จ้าง​โครง​การซ่อมแซม​ถนนลูกรัง​สายเลียบคลองหร่ายน้ำ-ถ [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง​ จากบริเวณนานางพลอย เกต [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก (บริเวณโดม อบต.บึงทับแรต) [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดกีฬา สำหรับนักฟุตบอล ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมก [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค [ 17 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายติดประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐ [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6 [ 8 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)ประจำปีงบประ [ 7 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเเนินการต่ออายุ web site application สา [ 7 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กป.1-ป [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับแ [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและ [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ [ 10 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาคลุมถังกักเก็บน้ำ (บริเวณประปาหมู่บ้า [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแร [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับแร [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบปร [ 27 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเ [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพร [ 12 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภ [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการซื้อวัสดุเชื้อ [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (ประจำปีงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
ประกาศรายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบ [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับ [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานดูแลศูนย์การเรีย [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานดูแลศูนย์การเรีย [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ 25 [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการและส่งเสริมกี [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมา [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาย [ 17 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ทางเข้าศูนย์การเรียนร [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมสารถังเคมีดับเพลิงและเติมแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในโค [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เ [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานสารทไทยกล้วยไข่แล [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอก [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในเขตพื้นที [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็นหนังสือ พร้อมเข้าปกหนังสือข้อบัญญ [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2 [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องปรับเกรดภายในตำบล หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏ [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 31 
 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการศูนย์ [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง (สีดำ) หมายเลขทะเบียน กค 3011 [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
กพ 0023.3/ว 01030  มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด้กปฐมวัยในสูนยืพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอางส่วนท้องถิ่น  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 01032 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้า่นกรป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 01031  ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของ UNDP  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 01005 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม  [ 25 ก.พ. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 00998 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและตรวจสอบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีขอใช้เงินเหลือจ่าย)  [ 25 ก.พ. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 00997 ซักซ้อมแนวทางปฏฺิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเแพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีใช้เงินเหลือจ่าย)  [ 25 ก.พ. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 00982 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ  [ 24 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00912 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00924 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00924 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00912  ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.5/112 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท.  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.5/111 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2564  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00882  แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00883  ขอความร่วมมือสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00876 แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  [ 18 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.5/105 แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00854 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00833  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 16 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00810 ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์การบรรยายหัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19  [ 16 ก.พ. 2564 ]  
        
 ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว393 [รายชื่อ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว408 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว410  [ 1 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว407  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบตอบรับ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1190  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว406 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว388  [ 1 มี.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว395 [เอกสารแนบ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว389 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กศ. มท 0816.3/ว384 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว362 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว386  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2938-3013 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน สน.บถ. มท 0809.5/ว8  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว284 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว340 [แนวทางปฏิบัติฯ] [แบบทะเบียนฯ]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
 
ทำงานภาคฤดูร้อน (22 ธ.ค. 2563)    อ่าน 631  ตอบ 0  
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (18 มิ.ย. 2563)    อ่าน 594  ตอบ 2  
ตอบแบบประเมินผลการทำงานของอบต.บึงทับแรต (17 มิ.ย. 2563)    อ่าน 61  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (17 มิ.ย. 2563)    อ่าน 114  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 105  ตอบ 0  
ช่วงนี้สภาพอากาศปลายฝนต้นไม้ เตือนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 715  ตอบ 0  
ปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว (9 พ.ค. 2561)    อ่าน 907  ตอบ 0  
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แจ้งให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 586  ตอบ 0  
ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 806  ตอบ 0  
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 739  ตอบ 0  
หน้าร้อน ไฟฟ้าดับบ่อย ไฟไหม้บ่อย (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 650  ตอบ 1  
ห้าม จุดไฟเผา ในช่วงฤดูร้อน (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 711  ตอบ 1  
การปฏิบัติตนในช่วงฤดูร้อน (25 มี.ค. 2559)    อ่าน 619  ตอบ 0  
โครงสร้างการบริหารงานที่ดี (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 498  ตอบ 0  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 446  ตอบ 0  
     
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
 
 


ทต.ไทรงาม ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 2 มี.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคุ้มอีสานพัฒนา ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านสวนส้ม ตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายร้อยไร่) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อ [ 1 มี.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายวัดป่าเจริญธรรม เชื่อม ซอย ๕ บ้านตลาดม้ง) หมู่ที่ ๒ บ้ [ 1 มี.ค. 2564 ]ทต.วังยาง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82 - 5181 กำแพงเพชร (ทะเบียน [ 1 มี.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สาย กพ. ถ ๘-๐๐๓๖ (สายบ้านใหม่ธงชัย - ทางระบายน้ำคลองลานตอน [ 1 มี.ค. 2564 ]ทต.วังยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองข่อยพร้อมวางท่อส่งน้ำ (ช่วงวางท่อส่งน้ำลอ [ 1 มี.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคุ้มอีสานพัฒนา ๑) หมู่ที่ ๒ บ้านสวนส้ม ตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.หนองหลวง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนพลาสเจอร์ไรส์ให้กับศูนย์พัมนาเด็กเล็ก อบต.หนองหลวง โดย [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.หนองหลวง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนพลาสเจอร์ไรส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.ห [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.ปางตาไว ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 24 ก.พ. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาบริการติดตั้งโช๊คสไลด์ประตูบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน ๒๕๐ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านทะเลพัฒนา - กลุ่มบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ ๑ [ 24 ก.พ. 2564 ]ทต.วังยาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในตำบลวังยาง [ 24 ก.พ. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดเขาพุทธประทีป) หมู่ที่ 4 บ้านปากคลองลาน [ 24 ก.พ. 2564 ]ทต.วังยาง จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังยาง [ 24 ก.พ. 2564 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนน บริเวณริมเขื่อนอุทยานริมปิง หมู่ 12 [ 24 ก.พ. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายสวนฟ้าใส) หมู่ที่ ๒๑ บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ ตำบลคลองลานพัฒ [ 24 ก.พ. 2564 ]

  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต