หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5


 
  
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
 

 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกรอบอะคริลิกใสตัวเลเซอร์ สภาองค์การบริหารส่ [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 2077 กำแ [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมคุณาพนักเรียน [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อ PVC ระบายน้ำ (บริเวณนานางสำเนียง - คลอ [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเขียนในการอบรม ตามโครงการส่ง [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 83-3130 กำแ [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 2077 กำแ [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 82-8432 กำแ [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัควีนป้ [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 8614 กำแ [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 604 กำแพ [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นบันทึเสียงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไวรั [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน (บริเวณกลุ่มห [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางภายในหมุ่บ้าน หมู่ [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะทาง ยี่ห้อ Rotosu [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน (ซอย 5 ,ซอย [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 25 [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการรวมใจไทย ปลุกต้น [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ [ 17 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงกา [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจ [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ และโรงเรือน [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อ PVC ระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
รายงานสุรปสถานะการเงินกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ไตรมาสที่ [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 34 
รายงานสถานะการเงินกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ไตรมาสที่ 1 ป [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับแร [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการดำรง [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษ [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC หม [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบั [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและโรงเรือนสำหรับเก็บ [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการซื้อวัสดุเชื้ [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับแร [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบึงท [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำท่อระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่าง [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแร [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแร [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำท่อระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่าง [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย ภายในตำบลบึงทับแรต [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย ภายในตำบลบึงทับแรต [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงเหมาต่ออายุการใช้่งานเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็ [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงเหมาต่ออายุการใช้่งานเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็ [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตตำบึงทับแรต ประจำเดือนมี [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับแร [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงหอนาฬิกา หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งาม [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับแร [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตตำบึงทับแรต ประจำเดือนมี [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงหอนาฬิกา หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งาม [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุต [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกี [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันก [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันก [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 36 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกี [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุต [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บริเวณจากคลองหร่ายอ่าง - ถนน [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บริเวณจากคลองหร่ายอ่าง - ถนน [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองน้อย (บริเวณจากฝ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโคงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณข้างฐานขุดเจาะ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณจากนานายดำเนิน บัวบุญ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บริเวณฐานขุดเจาะน้ำมัน (LOCA [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บริเวณฐานขุดเจาะน้ำมัน (LOCA [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณจากนานายดำเนิน บัวบุญ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโคงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณข้างฐานขุดเจาะ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองน้อย (บริเวณจากฝ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินระบบเครือข่ายหอประชุมพร้อมอุปกรณ์WIFI ประจำป [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินระบบเครือข่ายหอประชุมพร้อมอุปกรณ์WIFI ประจำป [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดจำนวนงินค่าใช้จ่า [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 53 
ประกาศ​ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์​ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์​ส่วนกลาง​ จำนวน​1รา [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 54 
ประกาศ​ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์​ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์​ส่วนกลาง​ จำนวน​1รา [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงทับแรต บ้านหน [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงทับแรต บ้านหน [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟกระพริบ ภายในตำบลบึงทับแรต [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟกระพริบ ภายในตำบลบึงทับแรต [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อ [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมา [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมา [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมา [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเส [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
 
อบต.สระแก้ว ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โนนพลวง เข้าพบปะประชาชน และติดตามเรื่องการจองวัคซีนโควิด 19 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
 
กพ 0023.5/5523 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ดู : 9)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.4/ว2907 แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม (ดู : 7)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 300 อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 302 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 (ดู : 10)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 301 บัญชีนวัตกรรมไทย (ดู : 10)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 303 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS (ดู : 19)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2858 โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 (ดู : 16)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2821 หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 18)  [ 17 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2823 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) (ดู : 16)  [ 17 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2824 ขอเชิญประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย (ดู : 10)  [ 17 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2825 แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 14)  [ 17 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2789 การควบคุมและป้องหันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ดู : 9)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2795 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 20)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2793 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ดู : 8)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2796 ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) (ดู : 3)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2794 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 6)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2766 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 (ดู : 10)  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว2765 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท. (ดู : 25)  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/5162 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 10)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2703 ยกเลิกและแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น ประจำปี 2564 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 (ดู : 40) [ แนบ1 ]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]  
        
 







ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
 
ตอบแบบประเมินผลการทำงานของอบต.บึงทับแรต (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 120  ตอบ 1  
หน้าร้อน ไฟฟ้าดับบ่อย ไฟไหม้บ่อย (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 698  ตอบ 2  
ทำงานภาคฤดูร้อน (22 ธ.ค. 2563)    อ่าน 653  ตอบ 0  
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (18 มิ.ย. 2563)    อ่าน 793  ตอบ 2  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (17 มิ.ย. 2563)    อ่าน 148  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 133  ตอบ 0  
ช่วงนี้สภาพอากาศปลายฝนต้นไม้ เตือนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 752  ตอบ 0  
ปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว (9 พ.ค. 2561)    อ่าน 962  ตอบ 0  
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แจ้งให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 619  ตอบ 0  
ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 947  ตอบ 0  
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 765  ตอบ 0  
ห้าม จุดไฟเผา ในช่วงฤดูร้อน (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 749  ตอบ 1  
การปฏิบัติตนในช่วงฤดูร้อน (25 มี.ค. 2559)    อ่าน 635  ตอบ 0  
โครงสร้างการบริหารงานที่ดี (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 524  ตอบ 0  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 462  ตอบ 0  
     
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]



ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
 
 


อบต.คลองน้ำไหล จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบลคลองน้ำไหล กิจกรรมที่4 [ 22 มิ.ย. 2564 ]



อบต.คลองน้ำไหล ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบลคลองน้ำไหล กิจกรรมที่4 [ 22 มิ.ย. 2564 ]



อบต.คลองน้ำไหล จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายใน [ 22 มิ.ย. 2564 ]



อบต.ป่าพุทรา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้า ขนาด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [ 22 มิ.ย. 2564 ]



อบต.ป่าพุทรา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้า ขนาด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [ 22 มิ.ย. 2564 ]



อบต.ป่าพุทรา จ้างเหมาเปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพปริ้นเตอร์เลเซอร์ ยี่ห้อ BROTHER Color DCP-L3551 [ 22 มิ.ย. 2564 ]



อบต.ป่าพุทรา จ้างเหมาเปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพปริ้นเตอร์เลเซอร์ ยี่ห้อ BROTHER Color MFC-L3735 [ 22 มิ.ย. 2564 ]



ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]



อบต.ปางตาไว จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]



อบต.โนนพลวง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]



อบต.โนนพลวง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]



อบต.โนนพลวง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]



อบต.โพธิ์ทอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-6727 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]



อบต.คลองแม่ลาย ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการจัดอบรม ตามโครงการฝึกอาชีพและส่งเสริมการประ [ 22 มิ.ย. 2564 ]



ทต.ลานกระบือ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 9181 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]



ทต.คลองลานพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ (กลุ่มแม่พืช) หมู่ที่ 8 [ 22 มิ.ย. 2564 ]



ทต.คลองลานพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะ (สายข้างโรงเรียนบ้านคลอ [ 22 มิ.ย. 2564 ]



ทต.คลองลานพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะ สาย กพ. ถ 8-0002 (สายบ้ [ 22 มิ.ย. 2564 ]



ทต.คลองลานพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านทะลเพัฒนา - บ้ [ 22 มิ.ย. 2564 ]



ทต.คลองลานพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กพ. ถ 8-0017 (สายน [ 22 มิ.ย. 2564 ]

  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 
 
E-Service
 
 
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต