หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
 

 
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (ประจำปีงบประมา [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศ รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์แผนการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธี [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลน้ำลึก (บริเวณประปาขนาดใหญ่บึงสาธารณะ [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉ [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประ [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบปร [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุผงเครีแห้งถังดับเพลิง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมป [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จิตอาสา เราทำความดีด้วยห [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิ [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 604 กำแพ [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการเลือกตั้ [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ ประจำป [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิ [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว 8.5 (บริเว [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำ (บริเวณคลองน้อย) หมู่ท [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและระงับอัคคีภัยภายในอ [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารเย็บหนังสือ พร้อมเข้าปกหนังสือข้อบัญญั [ 11 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน - บ้านนา [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
[ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช ดิน เลน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกลา โดยว [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงการหลังคาอาคารสำนักงาน (ภายใน อบต.บึงทับ [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโร [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารเย็บหนังสือ พร้อมเข้าปกหนังสือข้อบัญญั [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 3975 กำแ [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพิ้นที่ [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์ (ภายใน อบต.บึงทับแรต) หม [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชคลองน้อย (บริเวณนานางพิศมัย อินยงค์) หม [ 3 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืช หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพ [ 3 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 256 [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 30 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 30 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ประจำเดือน กัน [ 29 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน [ 28 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำ (บริเวณนานายไพโรจน์ นานางใย ) ห [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธื บอกตำแหน่ง ทิศทาง จุดจอดรถยน [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหา [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
[ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 107 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และจัดหาอาหารว่าง [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2 [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จ้ดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2 [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โด [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยว [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EM [ 9 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เ [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลงและน้ำมันเครื่องสำหรับเติมเครื่องสูบน [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 374 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชพร้อมปรับปรุงท่อ คสล.ทางข้าม (บริเวณคอกแ [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาหารฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสน [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ ประจำป [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 604 กำแพง [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือผ [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 854 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบปร [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 105 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำคลองหนองขนาก หมู่ที่ 4 บ้าน [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
[ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเ [ 2 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2190 กำแพ [ 1 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงห [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
โครงการตามแผนงานการเงินประจำปี 2562 ประเภทที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมกรรมการกรณี [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
โครงการตามแผนงานการเงินประจำปี 2562 ประเภทที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารห [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
โครงการตามแผนงานการเงินประจำปี 2562 ประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการส [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
โครงการตามแผนงานการเงินประจำปี 2562 ประเภทที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนก [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
โครงการตามแผนงานการเงินประจำปี 2562 ประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการส [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึ [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ประจำปีงบประมา [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีทางศาส [ 10 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ป [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลื [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขฉร 33 กำแพงเ [ 5 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน กิจ [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม To Be Number One [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า และครุภัณ [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประ [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภั [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกรก [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบล [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงคลุมที่ออกกำลังกายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ประจำปีงบประมาณ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง) ฝ่ [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 2077 กำแ [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
การปฏิบัติตามกฏหมาย สิ่งแวดล้อม [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
มาตรการประหยัดพลังงาน [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 42 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว ประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศนโยบายเป้าหมายและตัวชี้วัดในการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเร [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 39 
อบต.บึงทับแรต มุ่งมั่่นสู่ สำนักงานสีเขียว [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัด) [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธฺ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ผ้าสีเหลือง และผ้าสีม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชคลอง่ข่อย (บริเวณนานายนภดล นาคทอง - นานา [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืช (บริเวณคลองคณฑี - นานายบุญส่ง) หมู่ที่ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้อ [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างโรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง หม [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประมวลภาพเหตุการณ์ประวัต [ 13 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์แผนผังแส [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงท [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และจัดหาอาหารว่าง [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดลอกวัชพืช (บริวเณคลองคณฑี - นานายบุญส่ง ) หมู่ที่ [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
นโยบายสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 60 
 
อบต.โนนพลวง ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองขลุง รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่าพุทรา ประชาสัมพันธ์การรับแบบพ่ิมพ์และยื่นแบบเพื่อชำระค่าภาษีป้ายประจำปี 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
กพ0023.5/ว5307 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 15 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5294 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5274 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5275 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวสัสดิการสังคม e-Payment ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Vdio conFerence [ 15 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5254 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5255 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5252 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสน้ทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5253 แนวทางปฏฺบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
กพ0023.5/ว523 แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ [ 10 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว522 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5194 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5201 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5190 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5200 ผลการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5196 เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5199 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5197 ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5198 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5189 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่ายและการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5191 รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาต เพิ่มเติม [ 7 ต.ค. 2562 ]   
        ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4211  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4175 [เอกสารแนบ]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว4198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
 
ช่วงนี้สภาพอากาศปลายฝนต้นไม้ เตือนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 578  ตอบ 0  
ปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว (9 พ.ค. 2561)    อ่าน 421  ตอบ 0  
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แจ้งให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 456  ตอบ 0  
ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 443  ตอบ 0  
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 621  ตอบ 0  
หน้าร้อน ไฟฟ้าดับบ่อย ไฟไหม้บ่อย (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 507  ตอบ 1  
ห้าม จุดไฟเผา ในช่วงฤดูร้อน (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 567  ตอบ 1  
การปฏิบัติตนในช่วงฤดูร้อน (25 มี.ค. 2559)    อ่าน 516  ตอบ 0  
โครงสร้างการบริหารงานที่ดี (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 399  ตอบ 0  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 370  ตอบ 0  
ถนนหนทางสามารถบอกถึงลักษณะของตำบลได้เชียวหรือ (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 376  ตอบ 0  
ข่าวสารตลาดแรงงาน (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 378  ตอบ 0  
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 360  ตอบ 0  
ทำงานภาคฤดูร้อน (28 พ.ค. 2557)    อ่าน 525  ตอบ 0  
ขออนุญาต ฝากประชาสัมพันธ์ สินค้าร้านค้าโยธาไทย (25 เม.ย. 2557)    อ่าน 552  ตอบ 0  
 
ทต.ประชาสุขสันต์ แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.ประชาสุขสันต์ แบบฟอร์มยืนยันตัวตนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ดอนแตง  เว็บไซต์ อบต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 870  ตอบ 1
อบต.สระแก้ว ขอความกรุณาเก็บขยะ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 182  ตอบ 2
อบต.ท่าไม้ วิธีพับกระดาษรูปหัวใจ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 565  ตอบ 0
อบต.วังบัว ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 1858  ตอบ 2
ทต.บ้านพราน รับร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวท้องถิ่นท่านได้ที่นี่ www.lleaders.in.th (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 5235  ตอบ 23
อบต.ปางตาไว เว็บไซต์ อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 13619  ตอบ 48
อบต.โนนพลวง เว็บไซต์ อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 9705  ตอบ 18
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ฝากข้อคิด การจัดงานบั้งไฟ (24 ก.ย. 2562)    อ่าน 2936  ตอบ 6
ทต.คลองลานพัฒนา ขอตำหนิช่างต้อมเรื่องการตอบข้อซักถามการดำเนินโครงการ (19 ก.ย. 2562)    อ่าน 83  ตอบ 1
ทต.ขาณุวรลักษบุรี มีเชื้อเห็ดไหม (8 ก.ย. 2562)    อ่าน 195  ตอบ 0
อบต.คลองแม่ลาย ไม่มีนำประปาใช้ (8 ก.ย. 2562)    อ่าน 560  ตอบ 3
ทต.ลานกระบือ ประเพณีลานกระบือกำลังถูกทำลาย (6 ก.ย. 2562)    อ่าน 1700  ตอบ 6
ทต.ขาณุวรลักษบุรี คนขาณุ (5 ก.ย. 2562)    อ่าน 82  ตอบ 1
ทต.ขาณุวรลักษบุรี การทำจราจรทางลงสะพานขาณุ (5 ก.ย. 2562)    อ่าน 227  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ทอง เปลี่ยนอำเภอ (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 635  ตอบ 0
ทต.ปากดง เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ปากดง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 1597  ตอบ 1
อบต.คลองน้ำไหล เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้ว (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 18865  ตอบ 77
อบต.นครชุม เว็บไซต์ อบต.นครชุม อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 3264  ตอบ 1
        
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต