หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ปิดหน้าต่าง
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5


 
  
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
 

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการและส่งเสริมกี [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมา [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาย [ 17 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ทางเข้าศูนย์การเรียนร [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมสารถังเคมีดับเพลิงและเติมแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในโค [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เ [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานสารทไทยกล้วยไข่แล [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอก [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในเขตพื้นที [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็นหนังสือ พร้อมเข้าปกหนังสือข้อบัญญ [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2 [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องปรับเกรดภายในตำบล หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏ [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัด) ป [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภั [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 3975 กำแพ [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)จำนวน 2 รายการ ประจ [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 2190 กำแพงเ [ 1 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)ประจำปีงบประ [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำ [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน 3 โีรงเรียน ในเขตพื้นท [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) ประจำป [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพ์พิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประ [ 29 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสม [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบ [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) ประจำปี [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง(กองคลัง) [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติตำบลบึงทับแรต [ 21 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2 [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา [ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช(บริเวณทางเข้าบึงสาธารณะ) หมู่ที่4 บ [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการ [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ของศู [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับ 3 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึ [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประจำจุดต่าง ๆ ภายในศ [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดต่าง ๆ ภายในศูนย์เ [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรพลาสวูด บึงใหญ่ พืชงาม วัฒนธรรมท้อ [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) ประจำปีง [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนต [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ [ 22 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสพัลท์ติกคอนกรีต (สายภายในหมู่บ้าน บ้าน [ 17 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศ [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบรูปพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ภายในตำบล 3 หมู่บ้าน หม [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับแร [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบึง [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อ [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล สายข้างฐานน้ำมันลานก [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายประทีป - เช [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประ [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 25 [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋า ปากกา สมุด ตามโครงการเกษตรส่งเสริมและพัฒน [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ ประจ [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแร [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อระบายน้ำ (บริเวณนานางมณเทียน - นานางบุญทอน [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกลี่ยรื้อถอนต้นไม้บริเวณคันคลอง หมู่ที่ 5 บ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหาร [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Zircon G [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องPrinter ยี่ห้อ Fuji Xerox [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งจุดเติมน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้ในงานป้ [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศอบต.เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนต [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำ(บริเวณนานายแสวง เจนจบ)หมู่ที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (E [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 604 กำแพง [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญ [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ ทางราชก [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ ทางราชก [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะแก่ประชาชน [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนนักงาน(โต๊ะทำงาน)(กองคลัง)ประจำปีงบประมาณ [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 25 [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมา [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบึง [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด)ประจำปีงบประมาณ 256 [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ไถ พรวน และทำเทือก จำนวน 3 รายการ [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จั [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ย รองเท้ายาง อึ่ง ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินช [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 2077 กำแพ [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนพูนดินเป็นผิวทางจราจรลูกรังสายเลียบคลองข่ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบ [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบ [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบ [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
 
กพ 00230.3/ว 4523 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4522 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4520 ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4519 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4521 แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4500 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4499 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4489  การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4484  ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า Pre-exposure : PrEp  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4455  ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ แนบ1 ]  [ 23 ก.ย. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว 4414  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 4402  การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 4401  แนวทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 4400  การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 4399  การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 4398  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
กพ 0023.4/4412 การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 4375 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563  [ 17 ก.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 8824 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563  [ 17 ก.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 4358 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู่ภัยโควิด - 19  [ 17 ก.ย. 2563 ]  
        ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2999  [ 29 ก.ย. 2563 ]
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การสนับสนุนคู่มือและสื่อการเรียนรู้โควิด-19 กศ. มท 0816.4/ว2994  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2993 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2980  [ 29 ก.ย. 2563 ]
โครงการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2985  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กพส. มท 0810.2/ว2982 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2995  [ 29 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมาายน 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5776  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5752  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว5799  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/17630-17641  [ 28 ก.ย. 2563 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. กศ. มท 0816.2/ว2981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Google form ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2940 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค กพส. มท 0810.7/ว2983  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17551-17626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17464-17539 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17388-17463 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17361-17387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
 
ทำงานภาคฤดูร้อน (22 ก.ย. 2563)    อ่าน 583  ตอบ 0  
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (18 มิ.ย. 2563)    อ่าน 488  ตอบ 2  
ตอบแบบประเมินผลการทำงานของอบต.บึงทับแรต (17 มิ.ย. 2563)    อ่าน 14  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (17 มิ.ย. 2563)    อ่าน 74  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 76  ตอบ 0  
ช่วงนี้สภาพอากาศปลายฝนต้นไม้ เตือนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 684  ตอบ 0  
ปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว (9 พ.ค. 2561)    อ่าน 870  ตอบ 0  
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แจ้งให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 545  ตอบ 0  
ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 582  ตอบ 0  
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 700  ตอบ 0  
หน้าร้อน ไฟฟ้าดับบ่อย ไฟไหม้บ่อย (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 612  ตอบ 1  
ห้าม จุดไฟเผา ในช่วงฤดูร้อน (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 681  ตอบ 1  
การปฏิบัติตนในช่วงฤดูร้อน (25 มี.ค. 2559)    อ่าน 596  ตอบ 0  
โครงสร้างการบริหารงานที่ดี (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 475  ตอบ 0  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 424  ตอบ 0  
     
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
 
 


ทต.ไทรงาม ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน สำหรับสำนักงานและชุมชน 1 - 6 ในเขตเทศบาลตำบลไทรงาม โ [ 30 ก.ย. 2563 ]ทต.ไทรงาม เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๒๑ บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ ตำบลคลองลานพัฒ [ 29 ก.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 3 บ้านคลองน้ำไหลใต้ ตำบลคลองลานพัฒนา [ 29 ก.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๒๑ บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ ตำบลคลองลานพัฒ [ 29 ก.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 3 บ้านคลองน้ำไหลใต้ ตำบลคลองลานพัฒนา [ 29 ก.ย. 2563 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ หมู่ [ 28 ก.ย. 2563 ]อบต.คลองแม่ลาย โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง กพ.ถ.29-011 แยก ทล.1117 คลองละ [ 25 ก.ย. 2563 ]อบต.นครชุม ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์ [ 25 ก.ย. 2563 ]อบต.นครชุม ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์ [ 25 ก.ย. 2563 ]อบต.นครชุม ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย [ 25 ก.ย. 2563 ]อบต.นครชุม จ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 11 บ้านหวังใหม่ ตำบลนครชุม โดยวิธีเฉ [ 24 ก.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองลาน ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านสวนส้ม ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลา [ 24 ก.ย. 2563 ]อบต.วังตะแบก ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองช่ [ 23 ก.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ หมู่ที่ ๒ บ้านสวนส้ม ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน [ 22 ก.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ หมู่ที่ ๒ บ้านสวนส้ม ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน [ 22 ก.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบเหล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 22 ก.ย. 2563 ]อบต.คลองแม่ลาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินการกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ล [ 22 ก.ย. 2563 ]ทต.วังยาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านนิคม ตำบลวังยาง อำเภอคลองข [ 21 ก.ย. 2563 ]

  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต