หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5


 
  
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
 

 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำท่อระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่าง [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแร [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแร [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำท่อระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่าง [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย ภายในตำบลบึงทับแรต [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย ภายในตำบลบึงทับแรต [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงเหมาต่ออายุการใช้่งานเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็ [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงเหมาต่ออายุการใช้่งานเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็ [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตตำบึงทับแรต ประจำเดือนมี [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับแร [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงหอนาฬิกา หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งาม [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับแร [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตตำบึงทับแรต ประจำเดือนมี [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงหอนาฬิกา หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งาม [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุต [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกี [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันก [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันก [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้ [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกี [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุต [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บริเวณจากคลองหร่ายอ่าง - ถนน [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บริเวณจากคลองหร่ายอ่าง - ถนน [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองน้อย (บริเวณจากฝ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโคงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณข้างฐานขุดเจาะ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณจากนานายดำเนิน บัวบุญ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บริเวณฐานขุดเจาะน้ำมัน (LOCA [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บริเวณฐานขุดเจาะน้ำมัน (LOCA [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณจากนานายดำเนิน บัวบุญ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโคงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณข้างฐานขุดเจาะ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองน้อย (บริเวณจากฝ [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินระบบเครือข่ายหอประชุมพร้อมอุปกรณ์WIFI ประจำป [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินระบบเครือข่ายหอประชุมพร้อมอุปกรณ์WIFI ประจำป [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดจำนวนงินค่าใช้จ่า [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศ​ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์​ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์​ส่วนกลาง​ จำนวน​1รา [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศ​ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์​ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์​ส่วนกลาง​ จำนวน​1รา [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงทับแรต บ้านหน [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงทับแรต บ้านหน [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟกระพริบ ภายในตำบลบึงทับแรต [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟกระพริบ ภายในตำบลบึงทับแรต [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อ [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมา [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมา [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมา [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเส [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเส [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีที่ดิน แ [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีที่ดิน แ [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจิตอาสา [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจิตอาสา [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา ​จ้างเหมาจัดทำตรายาง(กองคลัง)​ ประจำ​ปีงบประมา​2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา ​จ้างเหมาจัดทำตรายาง(กองคลัง)​ ประจำ​ปีงบประมา​2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​ ซื้อ​วัสดุ​ก่อสร้าง ​(กองช่าง) ​ประจำปีงบประมาณ 256 [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​ ซื้อ​วัสดุ​ก่อสร้าง ​(กองช่าง) ​ประจำปีงบประมาณ 256 [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​ จ้าง​เหมา​ซ่อม​แซมครุภัณฑ์​คอมพิวเตอร์​(กองคลัง)​ ป [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​ จัดซื้อวัสดุ​เชื้อเพลิง​และ​หล่อลื่น สำหรับการซื้อว [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​ จ้าง​เหมา​ซ่อม​แซมครุภัณฑ์​คอมพิวเตอร์​(กองคลัง)​ ป [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​ จัดซื้อวัสดุ​เชื้อเพลิง​และ​หล่อลื่น สำหรับการซื้อว [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอาร [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับแร [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กป.1-ป. [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการป้องกันและลดอุบ [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา ​ซื้อ​วัสดุ​อุปกรณ์​ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(C [ 24 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ซื้อกรอบใบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการเชิดชูเกียรติบุคลา [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)​ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​จ้าง​โครง​การซ่อมแซม​ถนนลูกรัง​บริเวณ​จากบ้านนายยง ร [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​จ้าง​โครง​การซ่อมแซม​ถนนลูกรัง​ภายในหมู่บ้าน​(หน้าบ้ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​จ้าง​โครง​การซ่อมแซม​ถนนลูกรัง​ บริเวณ​นานางรำพึง-นา [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​จ้าง​โครง​การซ่อมแซม​ถนนลูกรัง​สาย​ หนอง​ตาสี​ - บ้า [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​จ้าง​โครง​การซ่อมแซม​ถนนลูกรัง​ภายในหมู่บ้านบริเวณสา [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา ​ซื้อ​วัสดุ​เกษตร(สำนักงานปลัด)​ ประจำปีงบประมาณ 256 [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬาฟุตบอล ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเ [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​จ้าง​โครง​การซ่อมแซม​ถนนลูกรัง​บริเวณสายหนองแดน-ฐานน [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา จ้าง​โครง​การซ่อมแซม​ถนนลูกรัง​สายเลียบคลองหร่ายน้ำ-ถ [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง​ จากบริเวณนานางพลอย เกต [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก (บริเวณโดม อบต.บึงทับแรต) [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดกีฬา สำหรับนักฟุตบอล ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมก [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค [ 17 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายติดประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐ [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
 
กพ 0023.3/ว 1682 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 1707 การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 1708 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 1690 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว1691 การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563  [ 7 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว1633 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1629 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1628 แผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1632 แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3080 การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2564  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1612 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น พ้นภัย  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1614 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังและดาวน์โหลดไทยพีบีเอสพอดแคสต์เพิ่มเติม  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1613 การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)สังกัดองคืกรปกครอง่สวนท้องถิ่น กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563  [ 1 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1611  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท.  [ 1 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว1617 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2  [ 1 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว1616  การโอนเงินภาษีมููลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติการจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว1615 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2562 งวดที่1/2564  [ 1 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1585 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564)  [ 31 มี.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1586 การจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2564)  [ 31 มี.ค. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 1584 การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า  [ 31 มี.ค. 2564 ]  
        
 ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
 
ตอบแบบประเมินผลการทำงานของอบต.บึงทับแรต (4 เม.ย. 2564)    อ่าน 74  ตอบ 1  
หน้าร้อน ไฟฟ้าดับบ่อย ไฟไหม้บ่อย (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 668  ตอบ 2  
ทำงานภาคฤดูร้อน (22 ธ.ค. 2563)    อ่าน 641  ตอบ 0  
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (18 มิ.ย. 2563)    อ่าน 670  ตอบ 2  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (17 มิ.ย. 2563)    อ่าน 128  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 118  ตอบ 0  
ช่วงนี้สภาพอากาศปลายฝนต้นไม้ เตือนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 728  ตอบ 0  
ปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว (9 พ.ค. 2561)    อ่าน 920  ตอบ 0  
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แจ้งให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 593  ตอบ 0  
ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 884  ตอบ 0  
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 750  ตอบ 0  
ห้าม จุดไฟเผา ในช่วงฤดูร้อน (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 719  ตอบ 1  
การปฏิบัติตนในช่วงฤดูร้อน (25 มี.ค. 2559)    อ่าน 628  ตอบ 0  
โครงสร้างการบริหารงานที่ดี (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 507  ตอบ 0  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 452  ตอบ 0  
     
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
 
 


ทต.คลองลานพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งลาน) หมู่ที่ 1 [ 9 เม.ย. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.ปางตาไว จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.ปางตาไว จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปา ซอยเทศบาล ๒๔ (บ่อทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]อบต.ยางสูง ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA (สำนักงานปลัด) โดยวิธี [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.ยางสูง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.ยางสูง ซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างดาดคอนกรีตกันน้ำกัดเซาะ (บริเวณไร่นายเลิศ) หมู่ที่ ๙ บ้านคลองเตย ตำบลคลองลาน [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.ยางสูง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(สำนักงานป [ 2 เม.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธ [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.ยางสูง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเ [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.ยางสูง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 2 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแม่แจง) หมู่ที่ ๑๘ บ้านกระเหรี่ยงน้ำตก ตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยยายเภา) หมู่ที่ ๙ บ้านคลองเตย ตำบลคลองลานพั [ 1 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยกล้าหาญ) หมู่ที่ ๖ บ้านเลิงกะพงษ์ ตำบลคลองล [ 1 เม.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (งานการประปา) [ 31 มี.ค. 2564 ]

  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต