หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
 

 
 
[ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 96 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จ้ดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงห [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2 [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เ [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2 [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือผ [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 841 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบปร [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 94 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำคลองหนองขนาก หมู่ที่ 4 บ้าน [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
[ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเ [ 2 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
โครงการตามแผนงานการเงินประจำปี 2562 ประเภทที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมกรรมการกรณี [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
โครงการตามแผนงานการเงินประจำปี 2562 ประเภทที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารห [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
โครงการตามแผนงานการเงินประจำปี 2562 ประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการส [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
โครงการตามแผนงานการเงินประจำปี 2562 ประเภทที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนก [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
โครงการตามแผนงานการเงินประจำปี 2562 ประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการส [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึ [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ประจำปีงบประมา [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local perfom [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีทางศาส [ 10 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ป [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลื [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขฉร 33 กำแพงเ [ 5 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน กิจ [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม To Be Number One [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า และครุภัณ [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประ [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภั [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกรก [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบล [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงคลุมที่ออกกำลังกายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ประจำปีงบประมาณ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง) ฝ่ [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 2077 กำแ [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
มาตรการประหยัดพลังงาน [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว ประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศนโยบายเป้าหมายและตัวชี้วัดในการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเร [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
อบต.บึงทับแรต มุ่งมั่่นสู่ สำนักงานสีเขียว [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัด) [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธฺ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ผ้าสีเหลือง และผ้าสีม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชคลอง่ข่อย (บริเวณนานายนภดล นาคทอง - นานา [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืช (บริเวณคลองคณฑี - นานายบุญส่ง) หมู่ที่ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้อ [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างโรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง หม [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประมวลภาพเหตุการณ์ประวัต [ 13 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์แผนผังแส [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงท [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และจัดหาอาหารว่าง [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดลอกวัชพืช (บริวเณคลองคณฑี - นานายบุญส่ง ) หมู่ที่ [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
นโยบายสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา )ประจำปีงบ [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิ [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลบึงทับแรต จำนวน [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจ [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชคลองข่อย (บริเวณนานายนภดล นาคทอง - นานา [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำเลียบถนนลาดยาง (จากนานางพรชัย สุกใส [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำเลียบถนนลูกรัง (จากนานายลวน โตอ่วม - [ 5 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกสำนักงานองค์การบริหาร [ 5 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา) จำนวน 8 รายการ ป [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ผ้าสีเหลือง และผ้าสีม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 256 [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง โ [ 31 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริมนมโรงเรียน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 31 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิ [ 31 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ๋์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถ [ 30 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อนำ้บาดาล (บริเวณประปาข้างบ้านนายสำราญ คำภู่) [ 30 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ PVC ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ชั้ [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายแสงเดือน - ถ [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 หมู่ที่ 2 บ้านหนองท่าไม้ หม [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริารถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติตำบลบึงทับแร [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางสุทน [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ (ผ้าโทเรสีเหลือง เบอร์ 42 และผ้าขาว ) โดยวิธีเฉ [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักร [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณท่อลอดเหลี่ย [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 5035 กำแ [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2 [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะ [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนางสุนทร [ 24 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวเหล็กกั้นขอบทาง (ท่าปลดระวางจาก บริษัท ปตท [ 24 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บของประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้ [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบ [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการปรับปรุงตามเกณฑ [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 (ประจำปีงบประมาณ [ 15 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำเลียบถนนลูกรัง (จากนานายลวน โตอ่วม - [ 15 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายประดู่งาม - บ้านหนอง [ 14 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม Guard Rail (บริเวณทางโค้งติดทางเข้าฐ [ 13 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 57 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อ คศล.ระบายน้ำ (บริเวณบ้านนายพยนต์ สินทอง) หมู่ท [ 13 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 51 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริม ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอาร [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ 1 บ้านเด่นพระ โดยวิธีเฉพา [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยว [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 ชุด หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอาร [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล. ระบายน้ำ (บรเวิณคลองน้ำข้าง สำนักงสงฆ์ปร [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อ [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่ [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตะแกรงคลุมประปา (บริเวณกลุ่มห้วยน้ำใส) หมู่ที [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศาลาประชาคม (พร้อมสร้างห้องน้ำ ) หมู่ที่ 2 บ [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิ [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 59 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา) ประจำปีงบประ [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โด [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 37 
 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
กพ 0023.3/ว 4434 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562  [ 16 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 4409 1-การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 4409 2-การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.4/ว4377 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 [ 14 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.2/ว 4362 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 14 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4358 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทสไทย X-ray ครั้งที่ 2/2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4357 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครกงาร 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติ สำหรับถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4313 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 14 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4349 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  [ 13 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4348 แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง [ 13 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4350 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 13 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4313 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว 395 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/4315 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที [ 9 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4288 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 3/2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 4264 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและผู้ืทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวสัดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านร [ 6 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 4257 การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 [ 6 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 4258 1-เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256 [ 6 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 4258 2-เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256 [ 6 ส.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 4258 3-เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256 [ 6 ส.ค. 2562 ]   
        ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562, รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว3114 [แบบสำรวจ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/13822-13825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3224  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว3206 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท.]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว3220  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3219  [ 14 ส.ค. 2562 ]
 
ช่วงนี้สภาพอากาศปลายฝนต้นไม้ เตือนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 209  ตอบ 0  
ปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว (9 พ.ค. 2561)    อ่าน 266  ตอบ 0  
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แจ้งให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 442  ตอบ 0  
ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 429  ตอบ 0  
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 601  ตอบ 0  
หน้าร้อน ไฟฟ้าดับบ่อย ไฟไหม้บ่อย (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 495  ตอบ 1  
ห้าม จุดไฟเผา ในช่วงฤดูร้อน (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 549  ตอบ 1  
การปฏิบัติตนในช่วงฤดูร้อน (25 มี.ค. 2559)    อ่าน 498  ตอบ 0  
โครงสร้างการบริหารงานที่ดี (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 386  ตอบ 0  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 364  ตอบ 0  
ถนนหนทางสามารถบอกถึงลักษณะของตำบลได้เชียวหรือ (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 368  ตอบ 0  
ข่าวสารตลาดแรงงาน (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 367  ตอบ 0  
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 351  ตอบ 0  
ทำงานภาคฤดูร้อน (28 พ.ค. 2557)    อ่าน 512  ตอบ 0  
ขออนุญาต ฝากประชาสัมพันธ์ สินค้าร้านค้าโยธาไทย (25 เม.ย. 2557)    อ่าน 536  ตอบ 0  
 
อบต.โกสัมพี เลขเด็ด หวยกระดาษ ชุด 1 งวด 1 กันยายน 2562 (19 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.วังควง เลขเด็ด โค้งสุดท้าย งวด 1 กันยายน 2562 (19 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล เลขเด็ด นกตาทิพย์ ชุด 2 งวด 1 กันยายน 2562 (19 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล เลขเด็ด ประกันวิ่งบน งวด 1 กันยายน 2562 (19 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.นครชุม เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 กันยายน 2562 (19 ส.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.แสนตอ เลขเด็ด หวยฮานอยปู่คัมภ์ งวด 19 สิงหาคม 2562 (19 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง เว็บไซต์ อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 28724  ตอบ 37
ทต.ลานกระบือ น้ำดื่มเด็กอนุบาล (9 ส.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.ขาณุวรลักษบุรี คนขาณุ (3 ส.ค. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.ขาณุวรลักษบุรี รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 244  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว ขอความกรุณาเก็บขยะ (12 ก.ค. 2562)    อ่าน 133  ตอบ 2
อบต.หัวถนน ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 466  ตอบ 1
อบต.คลองขลุง สอบถาม (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 554  ตอบ 0
อบต.ท่าไม้ วิธีพับกระดาษรูปหัวใจ (24 มิ.ย. 2562)    อ่าน 256  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว วิธีพับกระดาษรูปหัวใจ (24 มิ.ย. 2562)    อ่าน 48  ตอบ 0
ทต.ไทรงาม ฟิตเนส (23 มิ.ย. 2562)    อ่าน 671  ตอบ 2
อบต.วังบัว สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพค่ะ (20 มิ.ย. 2562)    อ่าน 494  ตอบ 1
อบต.คลองน้ำไหล ไฟฟ้าแรงสูง กำลัง(ใกล้)จะโค่นล้ม (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 158  ตอบ 2
อบต.คลองน้ำไหล เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้ว (16 มิ.ย. 2562)    อ่าน 18543  ตอบ 76
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (15 มิ.ย. 2562)    อ่าน 26658  ตอบ 186
        
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต