หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5


 
  
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
 

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและ [ 25 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ [ 10 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาคลุมถังกักเก็บน้ำ (บริเวณประปาหมู่บ้า [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแร [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับแร [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบปร [ 27 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเ [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพร [ 12 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภ [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการซื้อวัสดุเชื้อ [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (ประจำปีงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศรายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบ [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับ [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานดูแลศูนย์การเรีย [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานดูแลศูนย์การเรีย [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ 25 [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการและส่งเสริมกี [ 21 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมา [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนาย [ 17 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ทางเข้าศูนย์การเรียนร [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมสารถังเคมีดับเพลิงและเติมแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในโค [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เ [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานสารทไทยกล้วยไข่แล [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอก [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในเขตพื้นที [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็นหนังสือ พร้อมเข้าปกหนังสือข้อบัญญ [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2 [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องปรับเกรดภายในตำบล หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏ [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัด) ป [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภั [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 3975 กำแพ [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)จำนวน 2 รายการ ประจ [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 2190 กำแพงเ [ 1 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)ประจำปีงบประ [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำ [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน 3 โีรงเรียน ในเขตพื้นท [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) ประจำป [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพ์พิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประ [ 29 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสม [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบ [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) ประจำปี [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง(กองคลัง) [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติตำบลบึงทับแรต [ 21 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2 [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา [ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช(บริเวณทางเข้าบึงสาธารณะ) หมู่ที่4 บ [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการ [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ของศู [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับ 3 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึ [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประจำจุดต่าง ๆ ภายในศ [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดต่าง ๆ ภายในศูนย์เ [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรพลาสวูด บึงใหญ่ พืชงาม วัฒนธรรมท้อ [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) ประจำปีง [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนต [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ [ 22 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสพัลท์ติกคอนกรีต (สายภายในหมู่บ้าน บ้าน [ 17 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศ [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบรูปพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ภายในตำบล 3 หมู่บ้าน หม [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของ ศพด.บึงทับแร [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบึง [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อ [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล สายข้างฐานน้ำมันลานก [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายประทีป - เช [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประ [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 25 [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋า ปากกา สมุด ตามโครงการเกษตรส่งเสริมและพัฒน [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) จำนวน 3 รายการ ประจ [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแร [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อระบายน้ำ (บริเวณนานางมณเทียน - นานางบุญทอน [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกลี่ยรื้อถอนต้นไม้บริเวณคันคลอง หมู่ที่ 5 บ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหาร [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Zircon G [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องPrinter ยี่ห้อ Fuji Xerox [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งจุดเติมน้ำบริเวณประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้ในงานป้ [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศอบต.เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนต [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำ(บริเวณนานายแสวง เจนจบ)หมู่ที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ประจำปีงบประมาณ [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (E [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันโรคเอด [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันโรคเอด [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการให้ควา [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
 
กพ 00230.3/ว 5349 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจ้างแรงงานนักโทษเด็ดขาดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 5350 การสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ Tambon Smart Team  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 5351 กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 5329 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 5330 รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 5327 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 5326 การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการปกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 5277 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบรับแบบสำรวจความต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Sanitary and Safety for Sustainable Life สุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5276 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5275 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5243 การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น Local Education Center information system : LEC ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2  [ 17 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5221 แนวทางปฏฺบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 13 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5185 ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน [ แนบ1 ]  [ 11 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5138 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องิถ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พงศ. 2564  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5168  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5169 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5170 แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5140 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม2563 กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5143 การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย  [ 9 พ.ย. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 5141 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  [ 9 พ.ย. 2563 ]  
        ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3603  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว3541  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว3581  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
 
ทำงานภาคฤดูร้อน (22 ก.ย. 2563)    อ่าน 593  ตอบ 0  
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (18 มิ.ย. 2563)    อ่าน 516  ตอบ 2  
ตอบแบบประเมินผลการทำงานของอบต.บึงทับแรต (17 มิ.ย. 2563)    อ่าน 24  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (17 มิ.ย. 2563)    อ่าน 81  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 84  ตอบ 0  
ช่วงนี้สภาพอากาศปลายฝนต้นไม้ เตือนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 692  ตอบ 0  
ปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว (9 พ.ค. 2561)    อ่าน 879  ตอบ 0  
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แจ้งให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 557  ตอบ 0  
ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 631  ตอบ 0  
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 707  ตอบ 0  
หน้าร้อน ไฟฟ้าดับบ่อย ไฟไหม้บ่อย (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 618  ตอบ 1  
ห้าม จุดไฟเผา ในช่วงฤดูร้อน (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 686  ตอบ 1  
การปฏิบัติตนในช่วงฤดูร้อน (25 มี.ค. 2559)    อ่าน 605  ตอบ 0  
โครงสร้างการบริหารงานที่ดี (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 486  ตอบ 0  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 431  ตอบ 0  
     
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
 
 


ทต.คลองลานพัฒนา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]อบต.ท่าขุนราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายหน้าอาคา [ 23 พ.ย. 2563 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ [ 18 พ.ย. 2563 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ 18 พ.ย. 2563 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถังน้ำใสประปาเทศบาล ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ [ 18 พ.ย. 2563 ]ทต.ไทรงาม จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคชัยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรหมมาสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 17 พ.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอมะรื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ เพื่อปรับดินบริเวณด้านข้างห้องประชุมของเทศบาลตำบลคลองลานพั [ 17 พ.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้ามสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 16 พ.ย. 2563 ]ทต.ไทรงาม จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น [ 12 พ.ย. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]ทต.ไทรงาม จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]อบต.หนองหลวง จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. จำนวน 11 ต้น หมู่ที่ 5 [ 10 พ.ย. 2563 ]

  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต