หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5


 
  
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
 

 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินการจัดทำป้้ายคัทเอาท์ เพื่อใช้ในการ [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหมุดไฟถนนจราจรหลอดแอลอีด [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ด [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลผลรวมคะแนนเลือกตั้ง จ้างเหมาป้ายไวนิลสร [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราครา จ้างหมาป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 17 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Resarch Expo 2021 ระหว่างวัน [ 15 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 5 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง (ตร [ 1 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 1 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง [ 1 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานภายใน กองคลัง อง [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็ก 3 โรงเรียนในเขตตำบล [ 27 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ [ 27 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง แบบพิมพ์สำหรับคณะกร [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งฯ ประจำ [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้งนายก อบต. และบัตรเลือกตั้งสมาชิก อบต. เ [ 18 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 13 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริ [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
รายงานขออนุมัติจัดทำแผนการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
รายงานผลการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการซื้อวัสดุเชื้ [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานดูแลศูนย์การเรีย [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานดูแลศูนย์การเรีย [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อ [ 23 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งอบต. ประจำปี 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-5 [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง (สำน [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 273 รา [ 9 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวข้อบัญญัติงบประมาณร [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lemel ห [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมสารถังเคมีดับเพลิงและเติมแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในโค [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาซ่อมแซมเครื่อง Printer หมายเลขครุภัณฑ์ 424-56-003 [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนสำหรับเด็ก 3 โรงเรียนในเขตตำบ [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับเด็ก [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยยนต์) (สำนักปลัด) ประจำปีงบประ [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) (ส [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 25654 [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น) (สำนั [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงรับประทานอาหารเป็นห้องประชุ [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง (สำ [ 24 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาในการดำเน [ 24 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดดิน หมู่ที่ 4 บ้านบึงส่วางอารมณ์ [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 8614 กำแ [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
อบต.บึงทับแรตตั้งกองทุนศบค.ตำบลบึงทับแรต เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) ประจำปีง [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองอีขาว หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 19 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ(บริเวณแก้มลิงคลองน้ำเย็น - ค [ 19 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองขนาก หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารม [ 19 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านหนองท่าไ [ 19 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราครา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)พร้อมติดตั้ง(งาน [ 19 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) ประจำปีงบประ [ 17 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงาน(อบต.บึงทับแรต) [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้)(กองคลัง) ประจำปี [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)(กองคลัง) ประจำปีง [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC หม [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC หม [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บริ [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
รายงานสุรปสถานะการเงินกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ไตรมาสที่ [ 13 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กอ [ 13 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
25 ส.ค. 64 อบต.บึงทับแรตประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาป [ 11 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่เพิ่มบนเว็บไซต์ขององค์การปกครองส่วนท้ [ 11 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟเบอร์ออฟติก ชนิดป้องกันสัตว์กัดแทะ จากส [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่)(สำนักงานปลัด) ประจำ [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง (ฝ่า [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครั [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) (สำนักปลัด) ประจำ [ 6 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้)สำนักปลัด ประ [ 6 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สายภายในหมุ่บ้าน [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน หมู่ [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งหลังคาตะแกรงคลุมอาคารกรองน้ำประปาขนาดใ [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โร [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับเด็ก [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็ก3โรงเรียนในเขตตำบลบึ [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาในการ [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการ และกิจกรรมปลูกต้ [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขององค์การาบริหารส่วนตำบลบึงทับแ [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพ [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ัชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยการใช้ถนนในเขตชุมชน หมู่ท [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา​ซื้อ​วัสดุ​คอม​พิวเตอร์​(ฝ่าย​ส่งเสริม​การ​ศึกษา​ฯ)​ [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศ​ผู้ชนะ​การ​เสนอ​ราคา ​ซื้อ​วัสดุ​ก่อสร้าง(กอง​ช่าง)​ประจ​ำ​ปีงบประมาณ​256 [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ป [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564( [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการซื้อวัสดุเชื้ [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนท่อเหล็ก 2 - 1/2 หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2 [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 25 [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแคพซีล(Cape Seal)สายข้า [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประ [ 25 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐ [ 24 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
 
ทม.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เสริมทักษะดิจ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
กพ 0023.3/ว 5664 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู่้ เรื่อง อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (ดู : 16)  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 5663 สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (ดู : 19)  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 5667 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 (ดู : 12)  [ 3 ธ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 5668 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ดู : 23)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 5661 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 5)  [ 1 ธ.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 5594 การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 19)  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 5591 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (ดู : 14) [ แนบ1 ]  [ 29 พ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 5593 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 29 พ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว588 แนวปฏิบัติกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ขอให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบการอนุญาตให้นำรถยนต์ใช้แล้วและรถจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร (ดู : 10)  [ 26 พ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.4/ว 55865065 การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ (ดู : 0)  [ 26 พ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว5590 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) (ดู : 5)  [ 26 พ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 5539 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ดู : 15) [ แนบ1 ]  [ 25 พ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 5530 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (ดู : 5)  [ 25 พ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/10899 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 13)  [ 24 พ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว 5528 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2564 (ดู : 11)  [ 24 พ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว576 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2564 (ดู : 1)  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว575 บัญชีนวัตกรรมไทย (ดู : 1)  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว572 แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ (ดู : 4)  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว5469 การจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 9)  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 5453 การประชุมระดับชาติ เรื่อง เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่ (All Children Belong in Safe and Nurturing Families) (ดู : 7)  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
        
 ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
 
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2919  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ กม. มท 0804.6/ว2812  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว2917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2914  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
     
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
 
 


อบต.โกสัมพี จ้างซ่อมแซมตอม่อสะพาน หมู่ที่ 10 บ้านโละโคะ(ทางข้ามไปวัดถ้ำเทพพนม) โดยวิธีเฉพาะเ [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.โกสัมพี จ้างซ่อมแซมระบบประปาโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10 บ้านโละโคะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.คลองน้ำไหล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ทต.ไทรงาม ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สิ่งของคงคลัง) เป็นมาตรวัดน้ำ ของงานการประปา ฝ่ายอำนวยการ สำนั [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.บ่อถ้ำ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง กพ.ถ. 50-015 สายบ้านบ่ [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.วังควง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง) จำนวน ๒ ชุด [ 3 ธ.ค. 2564 ]ทต.วังยาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านนายสมควร สิงห์วี ถึงคลองวังน้ำ หมู่ที่ [ 3 ธ.ค. 2564 ]ทต.วังยาง จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขล [ 3 ธ.ค. 2564 ]ทต.วังยาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายเรียบคลองวังยาง ตำบลวังยาง [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.หนองไม้กอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ทม.ปางมะค่า จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับบริการซ่อมระบบพาวเวอร์พวงมาลัยและตรวจเช็คช่วงล่างของร [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]อบต.โนนพลวง จ้างเหมาซ่อมจ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉ [ 2 ธ.ค. 2564 ]อบต.โพธิ์ทอง ซื้อพานพุ่ม ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ โทนสีเหลือง ขนาด 10 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]ทต.ลานกระบือ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]ทต.ลานกระบือ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กขฉ 939 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพ [ 2 ธ.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กขฉ 939 กำแพง [ 2 ธ.ค. 2564 ]ทต.ไทรงาม ซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]อบต.วังควง จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านสายเลียบคลองแม่ระกาฝั่งซ้าย (เหตุเกิดจากอุทกภัย) หมู่ [ 2 ธ.ค. 2564 ]

  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 
 
E-Service
 
 
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-741-861
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต