หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5


 
  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
 

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงสีชุมฃน - บ้านน [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูผิวยางพาราบริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬาฟุตซอล + เสื้อของผู้ควบคุมทีม ต [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงบนเวทีกลาง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็ก [ 9 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายย้า (ต่อจากเส้ [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปั๊มดึงน้ำพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์บริเวณศู [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวคอนกรีตลานตากข้าวพร้อมขัดมัน บริเวณโรงสีชุมช [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ประจำปีงบประม [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 1087 
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มก [ 27 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง printer จำนวน 1 เคร [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด ตามโครงการป้องกันและ [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ ประจ [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อ [ 24 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบใบประกาศเกียรติคุณ ขนาดA4 ของอะคริลิคลายไม้ตา [ 24 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2190 กำแ [ 20 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายข้อความสติ๊กเกอร์อะคลิลคิ \\\"ห้องน้ำ [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำพร้อมก่อสร้างหูช้างประตูเปิด - ปิ [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)ประจำปีงบประ [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงความปลอดภัยในเขตชุมชม ม.3 บ้านบึงทับแรต [ 17 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแร [ 16 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวเหล็กกั้นขอบทาง(Guard Rail) บริเวณทางโค้งบ [ 16 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ ประจำปี [ 12 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ประจำปีงบประ [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบึงทับแรต [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองรอบบึงสาธารณะ ม.4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจ้างดำเนินการต่ออายุweb site application สารสนเท [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และจัดหาอาหารว่าง [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT จำนวน [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีที่ดิ [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน - บ้านน [ 2 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายกลุ่มหนองพยอม - ฐานบ่ [ 2 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กของ ศพด.ตำบลบ [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ 3 โรงเรียนในตำบลบึงท [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนธัน [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 [ 28 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ภายในตำบลบึงทับแรต [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ภายในตำบลบึงทับแรต (ไ [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันเรื [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และเครื่องปั่นไฟ ตามโครง [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดการแข่งขันเรือพายพื [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือประเภท 5 ฝีพาย ตามโครงการจัดการแข่งขันเรือพา [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการจัดการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านส [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำ บริเวณหลุมน้ำมันลานกระบือ [ 19 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบึงทับแรต - บ้านบึงสว [ 18 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางจันทร์ - เฃื่อมเขต [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านประดู่งาม- [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศเรื่องการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จ่ายขาดเงินสะสม (เพิ่มเติ [ 11 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อและจัดหาอาหารว่างพ [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกวัชพืช (บริเวณสรพป [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.7 บ้านประดู่งาม [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรี่ต สายบ้าน [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อปฎิบัติงานดูแลศูนย์การเรียนร [ 1 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และจัดหาอาหารว่าง [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤ [ 29 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
[ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
[ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพร [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (ประจำปีงบประมา [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศ รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์แผนการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า (น้ำมันเชื้อเพลิง [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการซื้อวัสดุเชื้ [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความ [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลศูนย์การเรียนรู้เศ [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ขอ [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบึง [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธี [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลน้ำลึก (บริเวณประปาขนาดใหญ่บึงสาธารณะ [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉ [ 20 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประ [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบปร [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุผงเครีแห้งถังดับเพลิง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมป [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จิตอาสา เราทำความดีด้วยห [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิ [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 604 กำแพ [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการเลือกตั้ [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ ประจำป [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิ [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว 8.5 (บริเว [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำ (บริเวณคลองน้อย) หมู่ท [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและระงับอัคคีภัยภายในอ [ 17 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารเย็บหนังสือ พร้อมเข้าปกหนังสือข้อบัญญั [ 11 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน - บ้านนา [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 39 
[ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช ดิน เลน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกลา โดยว [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงการหลังคาอาคารสำนักงาน (ภายใน อบต.บึงทับ [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโร [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารเย็บหนังสือ พร้อมเข้าปกหนังสือข้อบัญญั [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 3975 กำแ [ 6 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพิ้นที่ [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์ (ภายใน อบต.บึงทับแรต) หม [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชคลองน้อย (บริเวณนานางพิศมัย อินยงค์) หม [ 3 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืช หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพ [ 3 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 256 [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 30 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 30 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า กิจกรร [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้ [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
กพ 0023.3/ว 345 แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ [ 20 ม.ค. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 349 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 347 ขอประชาสัมพันธ์หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก [ 20 ม.ค. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 348 ขอส่งรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 346 การส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา 92 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2563 ]     
กพ 0023.3/ว 289 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย X-ray ครั้งที่ 1/2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 290 1-โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 290 2-โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 291 แนวทางการปฏฺบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 288 กฎกระทรวงที่ออกโยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 287 ประกาศการจัดงานประเพณีของจังหวัดกำแพงเพชรและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร [ 16 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 275 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data [ 15 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 274 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data [ 15 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 250 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 195 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 199 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ฯ [ 13 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 196 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 194 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดการสวสัดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 189 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไคชตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]   
กพ 0023.3/ว 191 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 - 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]   
        ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196  [ 21 ม.ค. 2563 ]
พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว194 [QR Code]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว185  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว190 [เอกสารแนบ]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว189  [ 21 ม.ค. 2563 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว187  [ 21 ม.ค. 2563 ]
สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ ด่วนที่สุด กสว. มท 08203/ว177  [ 21 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) สน.คท. มท 0808.2/806-880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว178  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว176  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0809.3/ว161  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/669-744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส2 สน.คท. มท 0808.2/665-668 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว170  [ 20 ม.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว164  [ 17 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว163  [ 17 ม.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว159 [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีสรุป อปท.]  [ 17 ม.ค. 2563 ]
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 กสธ. มท 0819.2/ว140  [ 16 ม.ค. 2563 ]
 
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 7  ตอบ 0  
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 399  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องการเตรียมการรับภัยแล้งปี2563 (14 ม.ค. 2563)    อ่าน 11  ตอบ 0  
ช่วงนี้สภาพอากาศปลายฝนต้นไม้ เตือนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 603  ตอบ 0  
ปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว (9 พ.ค. 2561)    อ่าน 443  ตอบ 0  
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แจ้งให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 478  ตอบ 0  
ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 474  ตอบ 0  
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 641  ตอบ 0  
หน้าร้อน ไฟฟ้าดับบ่อย ไฟไหม้บ่อย (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 546  ตอบ 1  
ห้าม จุดไฟเผา ในช่วงฤดูร้อน (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 599  ตอบ 1  
การปฏิบัติตนในช่วงฤดูร้อน (25 มี.ค. 2559)    อ่าน 544  ตอบ 0  
โครงสร้างการบริหารงานที่ดี (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 422  ตอบ 0  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 394  ตอบ 0  
ถนนหนทางสามารถบอกถึงลักษณะของตำบลได้เชียวหรือ (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 394  ตอบ 0  
ข่าวสารตลาดแรงงาน (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 508  ตอบ 0  
     
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต