หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
   
 
   
 
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 การจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก (สายทางภายในหมู่บ้าน - บ้านนายสมบัติ) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกลา ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2  
 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 การจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก (สายทางภายในหมู่บ้าน - บ้านนายสมบัติ) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกลา ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 10.53 น. โดย คุณ ปรัชญาพร จีนาวุฒิ

ผู้เข้าชม 87 ท่าน