หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
   
 
   
 
 
โครงการ ปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการโครงการสำนักงานสีเขียวองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมพิจารณาทบทวนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปีงบประมาณ 2562 และประชุมเพื่อซักซ้อมโครงการ ปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน 5 ส. โดยการทำกิจกรรม Big cleaning day ทั้ง สำนักงาน โดยแบ่งเป็น สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา สภาพแวดล้อมภายนอก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ห้องประชุม อาคารจอดรถ โรงอาหาร และ ห้องน้ำบริการประชาชน เพื่อทำกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงสถานที่ทำงานทั้งหมด ให้น่าอยู่น่าทำงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในปีนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 15.52 น. โดย คุณ ปรัชญาพร จีนาวุฒิ

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย