หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
   
 
   
 

 
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต  
 

แผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต

งบประมาณตามแผนประจำปี  2562

ประเภทที่ 1   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข  จำนวน 74,594.02  บาท
ประเภทที่ 2   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน  จำนวน 74,594.02  บาท
ประเภทที่ 3   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ของ ศพด.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ  จำนวน  53,281.45  บาท
ประเภทที่ 4   สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 45,596  บาท
ประเภทที่ 5  สนับสนุนและส่งเสริมกรรมการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ  จำนวน 10656.29  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  258,721.78  บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 10.58 น. โดย คุณ ปรัชญาพร จีนาวุฒิ

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10