หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
   
 
   
 

 
นายมานิตย์ อยู่ครอบ นายกอบต. บึงทับแรตเยี่ยมเยียนผู้รับความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  
 

อบต.บึงทับแรตร่วมมือกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.กำแพงเพชร นำโดย นายมานิตย์ อยู่ครอบ นายกอบต.บึงทับแรต และนายสุธี ประคำ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.กำแพงเพชร ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้รับการช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ภายใต้โครงการ “เยี่ยมเยียน ถามไถ่ให้รอยยิ้มประชาชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปีใหม่สุขใจ ไปกับพัฒนาสงเคราะห์  เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงทับแรต  นับเป็นการบูรณาการร่วมกันในการทำงานของ 2 องค์กรภาครัฐ โดยมีอสม.แต่ละหมู่บ้าน ให้ความสนใจติดตาม ศึกษาดูงาน  

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2563 เวลา 15.33 น. โดย คุณ ปรัชญาพร จีนาวุฒิ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20