หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553 [ 5 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)