หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จ่ายขาดเงินสะสม (เพิ่มเติม) ครั้งที่1 ประชุมวิสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้งที่1/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเผยแพร่ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินตามข้อบัญญัติ) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ่ายขาดเงินสะสม (เพิ่มเติม)ครั้งที่ 3 ประชุมวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เงินบริจาค จาก บริษัท ปตท.สผ. จำกัด ของปีงบประมาณ 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของปีงบประมาณ 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ่ายขาดเงินสะสม (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ่ายขาดเงินสะสม (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 [ 24 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)