หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
   
 
   
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
    เลขที่ 80 หมู่ 4 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
    โทรศัพท์:055-741-861
    โทรสาร:055-741-862
 
แบบตรวจสถานประกอบการ ข สถานที่จำหน่ายอาหาร
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
การจดทะเบียนพาณิชย์
คำร้องทั่วไป