หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
   
 
   
 
     
     
 
ประชากรในตำบลบึงทับแรตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีเป็นเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 
 
 
     
 
 
จำนวนผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของประชากรทั้งหมด
  มีวัด จำนวน 4 แห่ง ดังนี้    
 
วัดเด่นพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านเด่นพระ
 
วัดหนองท่าไม้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหนองท่าไม้
 
วัดบึงทับแรต ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต
 
วัดหนองละมั่งวังสระทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมั่งทอง
  สำนักประฎิบัติธรรม จำนวน 2 แห่ง ดังนี้    
 
สำนักปฏิบัติธรรมบึงสว่างอารมณ์สามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสว่างอารมณ์
 
สำนักที่พักสงฆ์ประดู่งามมงคลธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งาม
 
 
 
     
 
 
 
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ 3 แห่ง ดังนี้
 
บ้านเด่นพระ หมู่ที่ 1 บ้านเด่นพระ เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล-ประถมศึกษา ๖
 
บ้านบึงทับแรต หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษาต้น
 
วับ้านหนองละมั่งทอง หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมั่งทอง เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล-ประถมศึกษา ๖
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
 
 
 

จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งาม มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนจำนวน 3 คน

มีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ( อสม.) จำนวน 78 คน
 
 

มีที่พักสายตรวจ 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งาม มีเจ้าหน้าที่ประจำจำนวน 2 คน

รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10