หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
โทร : 094-7181168


นายเทียน สมโภชน์
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
โทร : 094-7181168
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายประทีป คำบรรลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-7022159


นายนิยม ฉิมพลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-6214468