หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวจิณภัค แจ้งไพร
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต


นายเทียน สมโภชน์
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายประทีป คำบรรลือ
หัวหน้าสำนักปลัด