หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
โทร : 096-8193571
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 096-8193571
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายประทีป คำบรรลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 089-7022159
นายนิยม ฉิมพลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
โทร : 084-6214468