หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
   
 
   
 
   ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  (จังหวัด กำแพงเพชร)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต
 
ที่ตั้ง : 80 ม. 4 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 
ข้อมูล : วันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2552 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต ได้ถูกสร้างขึ้นตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต นำโดย นายมานิตย์ อยู่ครอบ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบึงสาธารณะ เลขที่ 80 หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ดำเนินการประมาณ 5 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการออกเป็น แปลงผักหมุนเวียน จำนวน 1 งาน แปลงพืชสมุนไพรพื้นบ้าน จำนวน 1 งาน แปลงพืชไร จำนวน 1 งาน แปลงสวนป่าใช้สอย จำนวน 1 งาน แปลงไม้ผล จำนวน 1 ไร่ นาข้าว จำนวน 2 ไร่ สระเลี้ยงปลา ซุ้มไม้เลื้อยจำนวน 1 งาน พื้นที่อื่น ๆ จำนวน 2 งาน ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย , บ่อเลี้ยงปลา , บ่อเลี้ยงกบ , เล้าไก่ , โรงเรือนเพาะเห็ด
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 300 ท่าน