หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
   
สาธารณูปโภค  
   
 
 
 

มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
 
 
 
 
 
  มีหอกระจายข่าว จำนวน 8 แห่ง ดังนี้
 
บ้านเด่นพระ หมู่ที่ 1 บ้านเด่นพระ
 
บ้านหนองท่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านหนองท่าไม้
 
บ้านบึงทับแรต หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต
 
บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 4 บ้านสว่างอารมณ์
 
บ้านหนองละมั่งทอง หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมั่งทอง
 
บ้านทุ่งเกลา หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกลา
 
บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งาม
 
บ้านทุ่งโพธิ์เงิน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโพธิ์เงิน
 
 
 

จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 735 ครัวเรือน
 
 
 
 
 
จำนวนสนามกีฬา 3 แห่ง ดังนี้
 
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเด่นพระ อยู่ในความดูแลของโรงเรียนบ้านเด่นพระ
 
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบึงทับแรต อยู่ในความดูแลของโรงเรียนบ้านบึงทับแรต
 
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง อยู่ในความดูแลของโรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง
 
 
 
 
 
  การพาณิชยกรรมและบริการ
 
จำนวนสถานีน้ำมัน / ปั๊ม จำนวน 5 แห่ง
 
จำนวนร้านซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 แห่ง
 
โรงสีข้าว จำนวน 4 แห่ง
 
ท่าข้าว จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านค้าย่อย จำนวน 30 แห่ง
  ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า/บริการ ที่สำคัญของตำบล ได้แก่
 
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต
 
ผลิตภัณฑ์การเพาะขยายต้นชวนชม หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมั่งทอง
 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งาม
 
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโพธิ์เงิน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10